Sociální fond

Univerzita Karlova tvoří sociální fond v souladu s § 18 odst. 6 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.


Tvorbu a čerpání sociálního fondu upravuje čl. 16b Přílohy č. 8 Statutu UK (Pravidla hospodaření UK).


Prostředky sociálního fondu lze použít:

  • na příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění – podmínky upravují opatření děkana nebo ředitele součásti,

  • na příspěvek zaměstnanci univerzity na zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby – podmínky upravují opatření rektora č. 26/2007 ve znění opatření rektora č. 26/2009, čl. 2 a opatření děkana nebo ředitele součásti,

  • na příspěvek zaměstnanci univerzity na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami – podmínky upravují opatření rektora č. 26/2007 ve znění opatření rektora č. 26/2009, čl. 2a a opatření děkana nebo ředitele součásti,

  • na nenávratnou finanční výpomoc – podmínky upravuje opatření rektora č. 26/2007 ve znění opatření rektora č. 26/2009, čl. 3 a případně i opatření děkana nebo ředitele součásti.


Prostředky sociálního fondu lze dále použít:

  • na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity,

  • na úhradu daňově uznatelných výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu,

  • na příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, a to do výše stanovené opatřením rektora č. 25/2009, čl. 2,

  • na příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování, a to do výše stanovené opatřením rektora č. 25/2009, čl. 3,

za předpokladu, že tak spolu s podmínkami stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti.
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám