Analytické činnosti a projektová agenda


Vnitřní vývoj Univerzity Karlovy stále více vyžaduje, aby byly vědomě a reflektovaně vyvažovány podmínky pro uplatnění specifik narůstajícího počtu oborů i škály činností fakult a pracovišť a podmínky posilující soudržnost univerzity. S tím souvisí i pružnější informované postupy řízení jednotlivých procesů (věda a výzkum, studium, internacionalizace, celoživotní vzdělávání, inovační transfer…).


Své cíle bude univerzita dosahovat stále více pomocí projektových a fragmentárních (ad hoc, časově i finančně silně limitovaných) aktivit, na jejichž provázanosti a integrovanosti do značné míry závisí úspěch uskutečňování vize Univerzity Karlovy. Uvedené podmínky pak zvýrazňují potřebu kvalitních analýz relevantních trendů a vlivů, které se objevují v (často politických) dokumentech různé úrovně a je třeba je analyzovat a interpretovat (mnohdy pod velkým časovým tlakem).


Mezi konkrétní činnosti v tomto směru patří například: monitorování strategických materiálů MŠMT a vlády k reformě a rozvoji systému terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu, a s tím související příprava podkladů pro rozhodování Univerzity Karlovy a formulaci jejích stanovisek a návrhů; příprava podkladů pro Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy a jeho pravidelné; monitorování vývoje situace univerzit v Evropě a zemích OECD a analýzy relevantních dokumentů a podmínek fungování nejlepších a zejména partnerských univerzit v Evropě; podpora zpětnovazebních a hodnotících činností, jak vnitřních (interních) tak vnějších.


Zajištění projektové agendy, jako součást kvalitního tzv. „měkkého“ rozvoje, vyžaduje aktualizovaný přehled národních i mezinárodních programů a výzev k podávání projektů a informační, metodickou a administrativní pomoc univerzitním součástem, která je nezbytná, má-li být univerzita v této oblasti úspěšná. Tato agenda zahrnuje Rozvojové programy MŠMT, aj.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám