Operační programy EU

Počínaje rokem 2016 se naplno rozběhl proces předkládání a realizace projektových žádostí z operačních programů ESIF v rámci nového programového období 2014 – 2020. Většina žádostí předkládaných Univerzitou Karlovou směřuje do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), dalšími využívanými tituly jsou Operační programy Praha – Pól růstu (OP PR), Operační program Zaměstnanost (OP Z) a Operační program Životní prostředí (OP ŽP).


Zároveň probíhá období udržitelnosti u většiny projektů druhého programového období 2007 – 2013, v němž univerzita realizovala více než sto projektů za téměř 3 miliardy Kč. Podrobné informace o těchto projektech je možné nalézt v sekci věnované tomuto období.Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám