Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Investiční operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím lépe nastavených podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center, vysokých škol apod. Hlavním cílem programu je především zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových institucí v regionech České republiky, dále také zrychlení přenosu výsledků vědy a výzkumu (VaV) do praxe, průmyslu a na trh.


I přes omezené možnosti, které Univerzita Karlova jako pražská vysoká škola v rámci tohoto programu má, realizuje v jeho rámci patnáct projektů za více než 1,8 miliardy Kč.


Mezi hlavní patří především projekty "MEPHARED – Výzkumné a výukové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové" a "Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (UniMeC)".


V rámci OP VaVpI realizují dvě fakulty Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta) společně se šesti ústavy Akademie věd ČR projekt BIOCEV, jehož cílem je vytvoření vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.


Projekty realizované na Univerzitě Karlově v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (01-04-2015)


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám