Celouniverzitní projekty ESF/ERDF

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizuje Univerzita Karlova od roku 2017 respektive 2018 dva celouniverzitní projekty:
V programovém období 2017-2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovala Univerzita Karlova dva celouniverzitní projekty „Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (POSTDOCI NA UK)“ a „Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorských studií (POSTDOCI II UK)“, jež byly zaměřeny na podporu vytváření kvalitních týmů VaV a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic a na podporu intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromých a veřejným sektorem. Uvedené projekty byly realizovány od 1.1.2012 do 30.6.2015 na čtyřech fakultách univerzity: Lékařské fakultě v Hradci Králové, Farmaceutické fakultě, Lékařské fakultě v Plzni a Přírodovědecké fakultě. Celková schválená finanční částka pro oba projekty činila necelých 270 miliónů korun.V roce 2016 byla Řídicím orgánem OP VVV vyhlášena v rámci tzv. “čtyřvýzvy” i výzva č. 015 – „ESF výzva pro vysoké školy“. Tato výzva byla určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů. Na základě podmínek výzvy byla Univerzitou Karlovou zpracována a předložena jedna celouniverzitní projektová žádost pod názvem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“. Projekt byl schválen k financování v celkové sumě 189,8 mil. Kč a jeho realizace započala 1. června 2017. Na tento projekt zároveň navazuje 21 komplementárních investičních projektů financovaných v rámci výzvy č. 016 – „ERDF výzva pro vysoké školy“ v úhrnné výši více než 2,5 mld. Kč.


Poslední změna: 11. červenec 2018 14:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám