Analýzy

Analýzy


Univerzita Karlova si zpracovává příležitostné i opakující se analýzy, které se týkají různých oblastí její činnosti a slouží jako podklady pro rozhodování o jejím dalším rozvoji. Tato sekce obsahuje výstupy z vybraných analýz.


Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy

Jedním z úkolů Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy je „připravit a realizovat novou nakladatelskou politiku UK, včetně elektronických publikací“. Vedení UK si je vědomo změněných podmínek šíření poznatků v současné společnosti. Mění se celospolečenský rámec určující význam publikační činnosti akademických pracovníků, proměňuje se preference publikačních žánrů, výrazně se změnila úloha jednotlivých nosičů, zejména s rozšířením a využíváním internetu. Předložená Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy byla připravena ve spolupráci s akademickými pracovníky fakult UK a zejména s ediční komisí AS UK a připomínkována představiteli vedení fakult.Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám