Archiv aktualit

 • 2. ledna 2017

  Lednový newsletter

  Měsíčník pro absolventy rozesíláme registrovaným členům, lednové číslo si také můžete prohlédnout zde.

 • 20. prosince 2016

  Svatoštěpánské setkání

  Svatoštěpánské setkání Klubu Alumni UK se letos uskuteční v kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského v Karmelitské ulici na Malé Straně. Významný raně barokní kostel proslul zejména soškou Pražského Jezulátka. Odborného výkladu se ujme prorektor Jan Royt. Setkání alumni zahájil rektor Tomáš Zima.

 • 3. prosince 2016

  Den UK ve Washingtonu

  Ve dnech 30. 11. - 2. 12. 2016 uskutečnila Univerzita Karlova ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu Dny UK ve Washingtonu. Cílem návštěvy univerzitní delegace vedené prof. Janem Škrhou, prorektorem pro mezinárodní vztahy, bylo navázání a posílení spolupráce s nejvýznamnějšími tamními univerzitami. Jednání probíhala na George Washington University, University od Maryland, Georgetown University a také na American University.

  Součástí programu delegace UK bylo taktéž setkání s absolventy na ambasádě ČR a představení současné Univerzity Karlovy krajanům a zájemcům o studium. Historii UK i její současnou podobu představil prof. Jan Škrha i zástupci jednotlivých fakult.

 • 11. listopadu 2016

  Den UK ve Španělsku

  Při příležitosti navazování spolupráce se španělskými protějšky ve dnech 10. a 11.11. se zástupci Univerzity Karlovy setkali také s absolventy UK žijícími v Madridu. Setkání umožnilo Velvyslanectví České republiky v Madridu. Představitele UK v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou i absolventy UK uvítala na své rezidenci velvyslankyně ČR PhDr. Kateřina Lukešová, pro kterou je Univerzita Karlova také její alma mater.

 • 10. listopadu 2016

  Advent na Univerzitě Karlově

  28. listopadu 2016 se Univerzita Karlova otevře všem svým studentům, absolventům, zaměstnancům i přátelům při společné oslavě adventu.

  Více informací

 • 10. října 2016

  Brexit - Nejen „bitva o Británii“, ale i o Evropu - přednáška pro Klub Alumni UK

  Přednášející bude reagovat na skutečnost, že většina komentátorů výsledku hlasování o tzv. brexitu – ať už přímo v Británii, v Evropě či v České republice – záměrně anebo z neznalosti interpretovala výsledek zcela chybně či, minimálně, s velkým zkreslením. Proto se pokusí shrnout všechno podstatné v krátké, přehledné přednášce, v níž se posluchače pokusí uchránit od zahlcení spoustou čísel a vesměs nepřehledných či přímo nesrozumitelných statistických údajů.

  Více informací

 • 8. října 2016

  Reportáž z Veletrhu Absolvent

  Nestihli jste se zúčastnit Veletrhu Absolvent? Zajímá Vás, jak funguje spojení historických budov Karolina a moderní techniky? Chcete vidět ukázky prezentací firem, státních institucí a neziskového sektoru? To vše se dozvíte v reportáži o našem veletrhu, jenž probíhal současně se Studentským jarmarkem.

 • 23. června 2016

  Reportáž ze Zahradní slavnosti Univerzity Karlovy

  Podívejte se na reportáž z tradičního setkání.

 • 22. června 2016, od 18:00

  Zahradní slavnost Univerzity Karlovy

  Tradiční Zahradní slavnost UK se letos opět uskuteční v prostorách Senátu PS PČR ve Valdštejnské zahradě. Program slavnosti naleznete na pozvánkách.

 • 26. května 2016

  Etika vědecké práce a odpovědnost vědců k výsledkům bádání - přednáška Klubu Alumni UK

  Zveme Vás na poslední přednášku Klubu Alumni UK tohoto semestru, kterou prosloví emeritní rektor Univerzity Karlovy Prof. PhDr. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., dr. h. c. mult.

  Zaregistrovat se

 • 16. dubna 2016

  Den CŽV a Festival absolventů

  Představíme vám další vzdělávání učitelů, přípravné programy, vzdělávání pro cizince, různé typy profesního vzdělávání, zájmové programy, programy pro děti, vzdělávání po síti a další. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program. Program (pro všechny od 3 do 99 let) budeme aktualizovat na www.denczv.cuni.cz.

 • 31. března 2016, 17:30-19:00

  Karel IV. - přednáška pro Klub Alumni UK

  V květnu letošního roku si Univerzita Karlova připomene 700 let od narození svého zakladatele, císaře a českého krále Karla IV. Jedná se o výročí celospolečenského významu, které zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017. Univerzita Karlova (často ve spolupráci s dalšími institucemi) připravuje řadu aktivit, jejichž přehled naleznete na speciální stránce k tomuto výročí: www.karel700.cuni.cz.


  Pro členy Klubu Alumni jsme v této souvislosti zařadili přednášku o Karlu IV. do programu přednášek pro absolventy. Přednášku prosloví Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK a především odborník na umění sledovaného období. Registrace zde: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=325.

 • 14. - 16. března 2016

  Den UK ve Švýcarsku

  Zástupci Univerzity Karlovy se při příležitosti pracovních návštěv několika švýcarských univerzit setkají také s absolventy UK. Setkání se uskuteční 14. března 2016 v Ženevě.

  Více informací


  Volná PhD pozice ve skupině genové regulace na Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF.

  Více informací

 • 26. prosince 2015

  Svatoštěpánské setkání

  Tradiční setkání členů Klubu Alumni UK. Setkání proběhne v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela na Smíchově, Holečkova ul. 10. Jde o objekt umělecky vyzdobený zcela ojedinělým stylem z druhé poloviny 19. století, kterým je Beuronská umělecká škola. Kostel sv. Gabriela je její druhou nejucelenější památkou na světě, a to po kapli sv. Maura v Německu.

  Více informací

 • Fotogalerie z Oslavy adventu na UK

  Podívejte se, jak jsme společně s vámi oslavili advent na Univerzitě Karlově. Doufáme, že jste si to užili stejně jako my!

  Zobrazit fotogalerii

 • Série přednášek

  Klub Alumni připravil pro absolventy sérii přednášek, které se věnují zajímavým a aktuálním tématům z nejrůznějších oborů a oblastí. V zimním semestru 2015/2016 se můžete těšit na tři přednášky:

  29.10. Bezpečnostní otázky Evropy, Evropa zevnitř a zvenku, Mgr. Štefan Füle

  12.11. Jan Hus známý a neznámý, prof. Jan Blahoslav Lášek

  26.11. Zdravý životní styl. Od placebo efektů a módních výstřelků k vědecky prokázaným efektům, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

 • 10. listopadu 2015

  Den UK v Bruselu

  Univerzita Karlova se při příležitosti setkání na několika belgických univerzitách setká také se svými absolventy, kteří žijí a pracují v Bruselu. Setkání se uskuteční 10.11. na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

  Podrobnosti

 • Vzdělávací exkurze „Milánsko 2015“

  Husitská teologická fakulta UK pořádá vzdělávací exkurzy do Itálie. Součástí programu je i návštěva výstavy EXPO 2015. Neváhejte se přihlásit!

  Podrobnosti

 • 4. června 2015

  Reportáž ze Zahradní slavnosti Univerzity Karlovy

  Ve Valdštejnské zahradě Senátu se v úterý 2. června 2015 uskutečnila tradiční Zahradní slavnost Univerzity Karlovy. Záštitu nad slavností převzal senátor a emeritní rektor UK profesor Václav Hampl. Tradiční součásti programu zahradní slavnosti byla i krátká přednáška emeritního rektora Husitské teologické fakulty Jana Láška, věnovaná odkazu Mistra Jana Husa, který byl před 600 lety odsouzen za kacířství a upálen.

  Podívat se na reportáž

 • 11. dubna 2015

  Reportáž z Dne celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů

  V sobotu 11. dubna 2015 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání a historicky první Festival absolventů. Celý den si tak mohli nejen bývalí a budoucí absolventi prohlédnout historické sály Karolina. Vůbec poprvé bylo otevřeno Muzeum Univerzity Karlovy. Cílem Dne celoživotního vzdělávání pak bylo představit širokou nabídku zájmových a profesních vzdělávacích programů, které nabízí fakulty Univerzity Karlovy. Součástí dne tak byly i přednášky našich úspěšných absolventů.

  Podívat se na reportáž

 • 7. dubna 2015

  Muzeum Univerzity Karlovy

  U příležitosti 667. výročí založení univerzity byla ve sklepních prostorách Karolina otevřena nová stálá expozice mapující historii Univerzity Karlovy. Návštěvníci muzea si tak můžou prohlédnout zakládací listinu univerzity a kopie univerzitních pečetí a žezel. Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK současná. Univerzitní muzeum bude pro veřejnost otevřené o víkendu za dobrovolné vstupné. Doprovodné texty u vystavovaných exponátů jsou v češtině a v angličtině.

  Přehrát video

 • 23. března 2015

  Imunitní systém - online přednáška na ČT24

  Více informací

 • 11. dubna 2015

  Festival absolventů a Den celoživotního vzdělávání

  V sobotu 11. dubna 2015 se můžete těšit na Festival absolventů a Den celoživotního vzdělávání! Tyto dvě akce budou současně probíhat v prostorách UK. Program i nabídku kurzů pro Vás pečlivě připravujeme. Sledujte naše stránky i na facebooku.

  Podrobnosti o akci: www.denczv.cuni.cz nebo www.festivalabsolventu.cuni.cz, Facebook Klubu alumni UK, Facebook IPSC

 • Newsletter klubu Alumni UK

  Pro všechny absolventy, kteří chtějí zůstat v kontaktu se svojí školou.

  Stáhnout aktuální číslo (PDF, 440 kB)

 • Den celoživotního vzdělávání na UK

  Milí absolventi, zveme Vás na Den celoživotního vzdělávání na UK, během kterého Vás seznámíme se širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele a další), představíme Vám i nabídku vzdělávání pro cizince, či možnosti vzdělávání prostřednictvím internetu. Den celoživotního vzdělávání na UK se bude konat v sobotu 11. října 2014 od 9. 00 do 16. 00 hod. v prostorách Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Přijďte se seznámit s možnostmi celoživotního vzdělávání na UK!

  Více o Dnu celoživotního vzdělávání

 • Registrace do Klubu Alumni UK

  V září 2014 jsme pro Vás spustili registraci do Klubu Alumni UK. Na této stránce se vyplněním jednoduchého formuláře můžete přihlásit do Klubu Alumni. Po ověření Vámi zadaných údajů budete e-mailem vyzváni k vyzvednutí členského průkazu, díky kterému můžete naplno využívat různé výhody a slevy i se účastnit akcí Klubu Alumni. O připravovaných akcích budete informováni na těchto stránkách i newsletterem, který pro členy klubu připravujeme.

 • Kurz cvičení metodou SM systém – absolventi

  Trápí Vás bolest zad či jiné problémy pohybového aparátu nebo byste jim rádi předešli? Potom právě pro Vás připravilo IPSC UK kurz rehabilitačního cvičení metodou SM systém. Jedná se o sestavu cviků, jehož prostřednictvím dochází k uvolnění přetížených svalů a zároveň posílení a protažení svalů oslabených a zkrácených. Cvičení rovněž umožňuje důkladné protažení páteře, čímž dochází k odstranění jejích blokád. Dochází tak k eliminaci negativních faktorů, které se podílejí na vzniku bolesti zad. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Další podrobnosti o metodě SM systému naleznete například zde.


  Kurz je otevřen všem zájemcům z řad absolventů a bude složen z deseti hodinových lekcí, během kterých se účastníci naučí základní sestavu cviků sloužících pro každodenní cvičení. Lekce budou probíhat každý čtvrtek od 14:40 do 15:40 hodin v tělocvičně Jednota sídlící v ulici Opletalova, a to počínaje 16. 10. 2014. O týden dříve, tj. 9. 10. proběhne prezentační lekce, na které se potenciální zájemci mohou s metodou zdarma seznámit. Samotný kurz složený ze zmíněných deseti lekcí bude zpoplatněn částkou 500,-.


  Kdy: každý čtvrtek od 14:40–15:40 (od 16.10.)

  Kde: tělocvična Jednota (Opletalova 38, Praha 1)

  Lektor: PaedDr. Miroslava Šafandová

  Kontakt: Mgr. Pavel Buriánek

  Registrace: kurz (10 lekcí) http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=195 (závazná registrace na celý kurz, po které budete vyzváni k zaplacení účastnického poplatku)

 • Svatoštěpánské setkání

  26. prosince 2014 proběhlo svatoštěpánské setkání převážně absolventů a členů Klubu Alumni UK v Praze v kostele sv. Jiljí

  Více informací

 • Klub Alumni UK se připojil na facebook!

  Novinky a informace o aktivitách pro absolventy UK můžete nyní sledovat i na facebookové stránce Klub Alumni UK:

  Klub Alumni na Facebooku

 • Registrace do Klubu Alumni UK

  V září 2014 jsme pro Vás spustili registraci do Klubu Alumni UK. Po ověření Vámi zadaných údajů budete e-mailem vyzváni k vyzvednutí členského průkazu, díky kterému můžete naplno využívat různé výhody a slevy i se účastnit akcí Klubu Alumni.

  Více o Klubu Alumni

 • Průkaz absolventa

  Připravujeme pro vás registrační formulář, po jehož vyplnění si budete moci zřídit průkaz absolventa,

  člena Klubu Alumni UK. O spuštění formuláře vás budeme informovat na této stránce.

 • Nový katalog kurzů Univerzity třetího věku

  Vyberte si z nové nabídky kurzů a přihlašte se, dokud jsou volná místa! Katalog kurzů si můžete stáhnout zde, nebo zakoupit tištěnou brožuru v Informačním, poradenském a sociálním centru v přízemí Celetné 13.

  Cena tištěné brožury je 30 Kč.

 • Na Katedře psychologie na FF UK v Praze vznikla nová experimentální laboratoř PLESS (www.pless.cz). Studenti i ne-studenti mají možnost registrovat se do databáze účastníků a být následně pozýváni k různým experimentům (nejen v kognitivní a sociální psychologii). Účast je dle možností odměňována finančně či věcně, účastníkům vždy na konci představíme zajímavý psychologický jev či výzkum. Detailní podmínky jsou vždy specifikovány v pozvánce na konkrétní výzkum. Registrace na www.pless.cz/orsee. V případě dotazů pište na  .

 • Děti, pojďte ven! Projekt MČ Praha 6 a UK FTVS Městská část Praha 6 připravila ve spolupráci s UK FTVS projekt nazvaný ,,Děti, pojďte ven!" Děti mohou využít nabídku bezplatných pohybových aktivit pod odborným vedením zkušených instruktorů z UK FTVS. Organizovaný i volný program na venkovních sportovištích je zdarma a je určen pro děti od šesti let.

 • Ve spoluprácí mezi UK a Českou televizí probíhá projekt pod názvem Vzdělání po síti, v jehož rámci můžete na internetovém portálu ČT24 (www.ct24.cz) shlédnout záznam Výročí založení Univerzity Karlovy a přednášky předních expertů Univerzity Karlovy.

 • Zapojte se s Univerzitou Karlovou do příprav unikátní výstavy k výročí 1939&1989! Hledáme dosud neznámé dobové dokumenty! Co hledáme a kam se obrátit?

 • V červenci a srpnu 2014 opět proběhne Sportovní dětské léto na FTVS UK!

  Po povedených dvou ročnících Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze opět připravila Sportovní dětské léto na UK FTVS pro děti ve věku základních škol (6 - 15 let). Vaše děti se seznámí s více než 20-ti sportovními disciplínami. Program probíhá ve všední dny od 8:00 do 17:00, jak v prostorech UK FTVS, tak v blízkém okolí (Divoká šárka, Ladronka, obora Hvězda.).


 • Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM pořádá kurz Essentials of Legal Writing podzim 2014. Kurz je určen absolventům právnické fakulty, kteří mají alespoň středně pokročilou znalost anglického jazyka a chtějí se zdokonalit v písemné formě právní komunikace. Kurz bude probíhat od 1. října 2014 do 17. prosince 2014.


 • Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM pořádá přípravný kurz pro International Legal English Certificate 2014-15. Kurz je určen zájemcům pokročilou znalostí angličtiny od úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz bude probíhat od 25. září 2014 do 30. dubna 2015.


 • V předsálí Mapové sbírky v budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, můžete od 25.8. do 25.10. 2014 navštívit novou výstavu s názvem "Albertovská geografie".


 • 12.–13. září 2014

  Setkání absolventů Přírodovědecké fakulty

  Začátkem první dekády září, v pátek 12. a v sobotu 13. 9., budou mít absolventi Přírodovědecké fakulty UK a členové Alumni klubu příležitost oživit své vzpomínky na alma mater a zároveň navázat nové kontakty. Chystá se totiž setkání absolventů, doplněné bohatým doprovodným programem.

  Podrobnosti o setkání


 • V pořadí již 4. výstava moderního umění CRASH TEST, tentokrát s podtitulem Bože, cože? bude probíhat v od 2. září do 19. září 2014. Výstava bude zahájena 1. září 2014 v 18:00 (Topičův salon, Národní 9, Praha 1).


 • Nestihli jste živé přenosy přednášek pořádaných ve spolupráci Univerzity Karlovy a České televize?

  Cyklus přednášek Vzdělávání po síti je možno shlédnout prostřednictvím portálu ČT24.


 • FTVS UK nabízí Sportovní kroužky pro děti, které navazují na úspěšný projekt Sportovní dětské léto na UK FTVS. Kroužky budou zaměřeny na všeobecnou pohybovou přípravu pro děti ve věku 7 – 12 let a budou probíhat přímo v areálu UK FTVS či blízkém okolí. Kapacita je omezena, s přihlášením tedy neváhejte.


 • Dne 18. června 2014 se uskutečnila Zahradní slavnost Univerzity Karlovy v Praze. Zahradní slavnost UK se konala pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Aleny Gajdůškové v prostorách Valdštejnské zahrady v Praze. Hosty z řad absolventů, přátel a zaměstnanců UK přivítal ve svém proslovu také rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


 • V červenci a srpnu 2014 opět proběhne Sportovní dětské léto na FTVS UK!

  Po povedených dvou ročnících Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze opět připravila Sportovní dětské léto na UK FTVS pro děti ve věku základních škol (6 - 15 let). Vaše děti se seznámí s více než 20-ti sportovními disciplínami. Program probíhá ve všední dny od 8:00 do 17:00, jak v prostorech UK FTVS, tak v blízkém okolí (Divoká šárka, Ladronka, obora Hvězda.).


 • Výstava Poklady Mapové sbírky

  Na pražském Albertově teď můžete obdivovat historické mapy a další kartografická díla, která nebyla ještě nikdy vystavena. Přijďte, ať už máte rádi geografii, historii, nebo krásu starých grafik. Výstava se koná 7. května – 31. července 2014.


 • Nabídka práce:

  BioSolution

  Distribuční firma, působící v oblasti zdravotnictví, hledá asistenta pro podporu oddělení logistiky. Práce na DPP v rozsahu 23 dny v týdnu.

  Zobrazit inzerát


 • Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již osmnáctý běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Kurz Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele bude probíhat od 19. září 2014. Přihlášky zašlete prosím nejpozději do 24. srpna 2014.


 • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Unie výtvarných umělců, oblastní sdružení Hradec Králové

  si Vás dovolují pozvat na výstavu "Josef Bavor - Mezi nebem a zemí - Obrazy". Výstava bude otevřena do 23. června 2014.


 • Srdečně Vás zveme na výstavu RAČTE VSTOUPIT do světa Matěje Formana a jeho přátel v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora od neděle 27. dubna do neděle 22. června 2014.


 • 23. června 2014 se koná přednáška prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. s názvem "Jak přežít tam, kam by ani psa nevyhnal", kterou můžete od 18:00 sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT.


 • Výstava Lidé v proměnách času

  Jakou máte šanci, že se dožijete stovky? Kdy je ideální mít děti? Jak zůstat déle fit? Odpovědi najdete na multimediální výstavě, která vás seznámí s demografickými proměnami dnešní společnosti. Výstava se koná 22. května – 17. června 2014.


 • Filozofická fakulta UK realizuje projekt „dětské univerzity“, který má představit nejmladší generaci univerzitní prostředí jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Informace k dětské univerzitě FF UK - HLEDÁ SE SOFIE, program přednášek zimního semestru 2013/2014. Nyní je připravován program na letní semetr 2013/2014.


 • Lékařská fakulta UK v Plzni si Vás dovoluje pozvat na ZAHRADNÍ SLAVNOST 2014, která se uskuteční v pátek 20. června 2014 od 14,00 hodin v zahradě Procháskova pavilonu na Lochotíně. ZAHRADNÍ SLAVNOST se v letošním roce ponese v duchu éry květinových dětí, volnomyšlenkářských hippies, na vlně lásky a míru.


 • Pražská muzejní noc

  V pořadí již jedenáctý ročník Pražské muzejní noci proběhne v sobotu 14. června 2014. Tato oblíbená kulturně-prezentační akce propagující činnost muzeí a galerií přináší již od roku 2004 možnost prozkoumat kulturní dědictví metropole v tak trochu jiném světle. Letos se do Pražské muzejní noci zapojí 39 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 69 objektech. Nováčky letošního ročníku jsou Galerie FUTURA a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.


 • Pražská muzejní noc 2014 s Přírodovědeckou fakultou

  Během Pražské muzejní noci opět zpřístupníme naše fakultní sbírky. Připravili jsme pro vás také několik výstav a interaktivních expozic. Užijte si večer plný přírodovědných objevů a překvapení! Pražská muzejní noc se koná v sobotu 14. června 2014 od 19:00 do 1:00 hodin. Podrobný program akcí v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.


 • 9. června 2014 se koná přednáška prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc. s názvem "Co jsou peníze", kterou můžete od 18:00 sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT.


 • Vědecká procházka Za den rostlinným biologem

  Máte rádi rostliny? Chcete se o nich dozvědět víc a zjistit, jak je odborníci zkoumají v terénu i v laboratoři? Pak si nenechte ujít naši „vědeckou procházku“ rozkvetlým Průhonickým parkem. Akce se koná v pátek a sobotu 6. a 7. června 2014 od 10:00 do 18:00 hodin v malebném Průhonickém parku kousek od Prahy.


 • JIŽ DNES! Noční prohlídka Hrdličkova muzea

  Chcete zažít jedinečnou atmosféru antropologických sbírek po západu Slunce? Pak si nenechte ujít noční prohlídku Hrdličkova muzea člověka – poslední před letními prázdninami. Noční prohlídka se koná ve středu 4. června 2014 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Viničná 7, Praha 2), kde muzeum sídlí. Jeho brány se otevřou ve 21:00 hodin a uzavřou ve 23:00. Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy je vstupné dobrovolné, pro ostatní návštěvníky činí 50 Kč. Vlastní světlo s sebou!


 • 2. června 2014 proběhne v arálu MFF UK Troja "Vědohraní aneb Den dětí na MFF". Již šestý ročník Vědohraní napovídá, že se jedná o tradiční akci plnou soutěží, pokusů a přednášek určených dětem každého věku. Svá zajímavá „kouzla“ si tu jistě najde předškolák, ale i student střední školy či široká veřejnost nepřijdou zkrátka, a to například na zajímavé přednášce. Akce probíhá v areálu Troja MFF (V Holešovičkách 2, Praha 8).


 • 2. června 2014 se koná přednáška prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc. s názvem "Rekodifikace občanského práva", kterou můžete od 18:00 sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT.


 • Zastavte se poslední čtvrtek v tomto měsíci, tedy 29. května 2014 v 17.00 hodin v Akademickém klubu 1. LF UK (Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2). Tentokrát bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda v tradičním „Křesle pro Fausta“ vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon


 • Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás srdečně zve na výstavu Pohádkové krajinky se sukulenty, která proběhne od 8. května do 25. května 2014.

  Otevírací doba


 • 19. května 2014 se koná přednáška PhDr. Michaela Romancova, Ph.D. s názvem "Politická situace v Rusku a na Ukrajině", kterou můžete od 18:00 sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT.


 • 12. května 2014 se koná přednáška PhDr.Marcely Zoufalé, Ph.D. s názvem "Současný antisemitismus v České republice a ve světě: vybrané příčiny, trendy, souvislosti", kterou můžete od 18:00 sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT.


 • Pozvánka na přednášku: Širokospektrá antivirotika – od snů k realitě

  Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Mgr. Radim Nencka, Ph.D. z ÚOCHB AV ČR. Přednáška se bude konat dne 29. dubna 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).


 • úterý 29. dubna 2014

  Den firem pro fyziku

  Na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze uskuteční další ročník setkání fyzikálně zaměřených firem se studenty a absolventy vysokých škol.

  Více informací


 • 14. dubna 2014 v 18:00 hodin

  Velikonoce v tradiční lidové kultuře

  Přednáška se nejprve zahledí na Velikonoce jako na přechodový rituál v cyklicky prožívaném čase. Dále osvětlí např. synkretismus náboženské a lidové tradice a přehledně popíše jednotlivá období Velikonoc, počínaje předvelikonočním půstem (s charakteristikou jednotlivých nedělí v lidové interpretaci) a dále pak: Zelený čtvrtek s akcentem na paradox rituálního ticha a hluku, význam jarní zeleně. Velký pátek a jeho propojení s živlem země a vody. Bílá sobota s dominantou ohně. Hod Boží velikonoční a svěcené obřadní pokrmy, funkce vajec a kraslic. A konečně Velikonoční pondělí  s pomlázkou – její formy a funkce. Přednáška doc. PhDr. Ireny Štěpánové, CSc. bude přenášena živě na www.ct24.cz.


 • V pondělí 7. dubna 2014 od 14:00 proběhne slavnostní zasedání u příležitosti 666. výročí Univerzity Karlovy, které můžete sledovat v přímém přenosu na portálu ČT24, nebo později v archivu ČT24.


 • Srdečně Vás zveme na Výstavu obrazů: KRAJINOU, MĚSTEM, PŘÍRODOU.

  Vystavují PAV (Pražští amatérští výtvarníci): Josef Beneš, Jana Borovanská, Libuše Hlavičková, Marta Nedvědová, Boris Růžička a Marie Vaňková. Výstava probíhá od 3. února do 31. března 2014 v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK (Faustův dům), Karlovo náměstí 40, Praha 2.


 • Přijměte srdečné pozvání na vernisáž výstavy třetího ročníku projektu CRASH TEST 3: Jak? Jinak! v úterý 25. února 2014 v Galerii Czech design. Výstava keramiky a porcelánu v galerii Czech design, Vojtěšská 3, Praha 1. Projekt připravili studenti Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s CZECHDESIGN. Výstava probíhá od 25. února do 28. března 2014.


 • 17. března 2014 v 14:00 hodin

  Astronomie a astronomové v hudbě

  Pojem „hudba sfér“ pochází z antiky a věnovali se mu například Pythagoras (cca 570–510 př.n.l.) nebo Kepler (1571–1630). Hudebníkem byl objevitel planety Uran, astronom William Herschel (1738–1822). Planety pro změnu inspirovaly hudebního skladatele Gustava Holsta (1874–1934), který složil stejnojmennou orchestrální suitu. A konečně v USA působí AstroCappella, jejíž členové skládají a interpretují hudbu pro mise NASA. Průniky hudby a astronomie jsou ukázány ještě na dalších příkladech včetně hudebních ukázek. Přednáška doc. RNDr. Martina Šolce, CSc. bude přenášena živě na www.ct24.cz.


 • Chcete studovat na jednom z nejlepších ekonomických institutů v regionu? Jste studentem nebo absolventem magisterského či bakalářského programu? Navštivte Den otevřených dveří na CERGE-EI, kde se dozvíte více o programech, které nabízíme.

  Program:

  - prezentace doktorského a magisterského studijního programu

  - setkání se současnými studenty, vyučujícími a absolventy

  - možnost navšítivt přednášky (ve čtvrtek 6. března a v pátek 7. března 2014)


 • Dovolujeme si Vás jménem sdružení studentů 3. LF Trimed co nejsrdečněji pozvat na Reprezentační ples 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ples se koná 5. března 2014 od 19:00 v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2. Těšit se můžete na předtančení našich studentů, vyhlášení ankety Syllabova křída, bohatou tombolu se skvělými cenami, Fotonauta, taneční orchestr a zajímavé kapely.


 • Vadí vám, že muzea zavírají přesně v době, kdy chodíte z práce? Chcete vědět, co se děje ve sbírkách přes noc? Tak vyrazte na netradiční Noční prohlídku Hrdličkova muzea člověka! Noční prohlídka se koná ve středu 5. března 2014 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Viničná 7, Praha 2), kde muzeum sídlí. Jeho brány se otevřou ve 20:00 hodin a uzavřou ve 22:00. Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy je vstupné dobrovolné, pro ostatní návštěvníky činí 50 Kč. Vlastní světlo s sebou!


 • 1. března 2014

  Reprezentační ples 2. lékařské fakulty UK se koná v sobotu 1. března 2014 v Národním domě na Vinohradech. Opět vás bude čekat již tradiční program v podobě vyhlášení ankety Učitel roku, tanečního vystoupení a chybět nesmí ani opravdu bohatá tombola.


 • 28. února 2014 proběhne v Arcibiskupském paláci na Hradčanech již 8. reprezentační ples Katolické teologické fakulty, tentokrát s podtitulem Twisting Sixties. K poslechu a tanci zahraje kapela SPV. V průběhu večera bude možno zakoupit lístky do tomboly. Ples se uskuteční od 19.30 v Sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství.


 • 28. února 2014

  Tradiční reprezentační ples Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy každoročně navštivuje tisícovka studentů, zástupců akademické obce, odborné veřejnosti i politického světa. Letošní ples se koná v kongresovém centrum Aldis 28. února 2014 od 19 hodin. Těšit se můžete na pestrý program a bohatou tombolu. Vstupenky budou v prodeji od 17. února, ale lístky je možné si rezervovat na do předmětu emailu uveďte "Rezervace".


 • Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové si dovoluje pozvat všechny zaměstnance LF UK, FN HK a ostatní členy akademické obce na Reprezentační ples Lékařské fakulty a Asociace studentů medicíny, který se koná ve čtvrtek 27. února 2014 v Kongresovém centru ALDIS Hradec Králové. Začátek plesu je v 19.00 hodin, slavnostní zahájení ve 20.00 hodin.


 • 27. února 2014 se od 19:00 hodin uskuteční Reprezentační ples Filozofické fakulty UK. Můžete se těšit na velkolepou party, která se ponese v duchu "První republiky"... Čeká vás večer plný swingu a taneční hudby. Nebude samozřejmě chybět ani bohatá tombola a spousta další zábavy. Bude zde i vaše oblíbená K4, která vám splní všechna vaše přání.


 • Srdečně Vás zveme na další setkání v rámci cyklu besed Křeslo pro Fausta. Tentokrát svoji účast přislíbil a hostem v Křesle pro Fausta bude prof. MUDr. David Sedmera, DSc., z Anatomického ústavu 1. LF UK. Jeho odborný zájem je zaměřen především na vliv epigenetických faktorů na vývoj myokardu a zvláště na vývoj převodního systému srdečního. Setkání s ním se uskuteční dne 27. února 2014 od 17.00 hodin v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2. Besedu bude moderovat paní PhDr. Marie Retková. Věříme, že si setkání s touto významnou osobností nenecháte ujít!


 • Srdečně Vás zveme do Botanické zahrady PřF UK v Praze, Na Slupi 16 na autorskou výstavu keramiky Hany Veckové, Zuzany Nyčové a Evy Krejčové KDYBY KVETLA. Výstava bude otevřena denně od 17. ledna do 26. února 2014 od 10 - 16hod. ve skleníku Botanické zahrady PřF UK v Praze, Na Slupi 16.


 • Zveme všechny zájemce o studium na Fakultě sociálních věd UK na Dny otevřených dveří. Dozvíte se podrobnosti o způsobu podávání přihlášek, přijímacím řízení, průběhu studia, uplatnění absolventů, výuce cizích jazyků, apod.

  Přehled termínů.


 • 17. února 2014 v 18:00 hodin

  Antioxidanty v léčivých rostlinách a rostlinných drogách

  Porušení rovnováhy složek antioxidační soustavy v organismu může vést k rozvoji různých patologických stavů. Oxidační stres je rizikovým faktorem například kardiovaskulárních onemocnění, neurodegenerativních onemocnění či rakoviny, podílí se i na stárnutí organismu. Léčivé rostliny obsahují mnoho látek s antioxidačními vlastnostmi. Přednáška doc. RNDr. Jiřiny Spilkové, CSc. bude přenášena živě na www.ct24.cz.


 • Na dny otevřených dveří Přírodovědné školky Rybička konané ve dnech 29. 1., 30. 1. a 13. 2. 2014 (vždy v době mezi 9. a 16. hodinou) Vás srdečně zvou zástupci školky. Pracovníci Rybičky vás provedou školkou a zodpoví všechny dotazy. Přijít můžete sami nebo s vašimi dětmi. Benátská 4, Praha 2.


 • 10. února 2014 v 18.00

  Zimní olympijské hry – příprava sportovců

  Účast na olympijských hrách je snem snad každého, kdo se vrcholově věnuje zimním sportům. Cesta k úspěchu je dlouhá, trnitá a není pro každého. Co je klíčem k vrcholnému výkonu a co je k němu v praxi zapotřebí? Přednáška je zaměřena na problematiku přípravy sportovců z hlediska rozdílného prostředí soutěží. Rozebírá variabilitu tréninkových prostředků a jejich účinnost s ohledem na olympijský tréninkový makro cyklus. Přednáška Mgr. Matouše Jindry, Ph.D. bude přenášena živě na www.ct24.cz


 • 28. ledna 2014 se od 9:00 hod. koná Jedna noc s informatikou. Jedna noc s informatikou je doprovodnou akcí účasti Univerzity Karlovy na veletrhu vzdělání Gaudeamus Praha 2014. Akce je určena především pro zájemce o informační technologie a informatiku z řad studentů středních škol, případně zvědavých žáků od 8. třídy základní školy či od tercií osmiletých gymnázií. Rádi uvidíme také učitele informatiky. Podrobný program Jedné noci s informatikou bude zveřejněn během podzimu 2013.


 • Od 28. do 29. ledna 2014, denně od 8:00 do 16:00 hodin proběhne Veletrh vzdělávání Gaudeamus Praha.

  Zájemci o studium na Univerzitě Karlově se dozví veškeré potřebné informace o přijímacím řízení a o studiu. Přítomni budou zástupci všech fakult a nebude chybět ani zajímavý program Věda pro život, který ukáže, že studium je i zábava.


 • Den otevřených dveří Právnické fakulty UK se bude konat 24.01.2014 (pátek) od 13.00 hodin a bude zahájen informační přednáškou v místnosti č. 100. Na všechny zájemce o studium se velmi těšíme.


 • 20. ledna 2014 proběhne od 14 hod. Den otevřených dveří ETF UK (1. patro, malá posluchárna a seminární místnost). Prezentace fakulty a studijních oborů vždy od 15:00, 16:00 a 17:00 hod.


 • 20. ledna 2014 v 18.00

  Móda předmětem sociálních a humanitních věd

  Většinou ulpíváme na obsahu mód – oděvních i jiných. Kdy se v západní Evropě zrodila a jak lépe rozumět její nestálosti, expanzi, přitažlivosti… ale i jejímu odmítání a kritice? Jako komplexní sociální fakt se dnes móda těší pozornosti celé řady vědeckých disciplín. Přednáška PhDr. Heleny Jarošové přenášená živě na www.ct24.cz


 • Den otevřených dveří 2.LF UK se koná v sobotu 18. ledna 2014 v 10:00 hodin ve velké posluchárně fakulty.

  (Fakulta sídlí v areálu Fakultní nemocnice v Motole, zastávka „Nemocnice Motol“ autobusů č. 167, 168, 174, 179, 180.


 • Srdečně zveme všechny zájemce o studium přírodních věd na Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě UK, který se koná v pátek 17. ledna 2014 od 10 do 16 hodin.


 • 15. ledna 2014 se od 14 hod. koná Den otevřených dveří KTF UK.


 • 15. ledna 2014 se koná Den otevřených dveří LF UK v Plzni. Zveme všechny zájemce o studium. Možnosti studia na plzeňské lékařské fakultě představí proděkanka pro studium. V rámci Dne se uskuteční také prohlídka ústavů Biofyziky, Anatomie, Histologie a embryologie, Biologie. Na místě zakoupíte také modelové otázky.


 • 15. ledna 2014 se koná Den otevřených dveří FHS UK, na kterém budou zájemcům o studium představeny základní informace o jednotlivých oborech, vč. bakalářského, navazujících magisterských a doktorských studijních oborů. Program bude zveřejněn později.


 • 13. ledna 2014 se od 10:00 do 13:00 hod. koná aula (H109) Den otevřených dveří HTF UK.


 • Den otevřených dveří FF UK se koná 11. ledna 2014 na hlavní budově Filozofické fakulty - nám. J. Palacha 2,

  Praha 1. Rozpis prezentací oborů.


 • Den otevřrných dveří 1.LF UK proběhne 11. ledna 2014 od 10:00 do 13:00 hodin. Program.


 • Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na 3. lékařské fakultě se koná v pátek 10. ledna 2014 ve 14.00 hod v budově fakulty.


 • Výstavní síň Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy pořádá od 2. prosince 2013 do 3. ledna 2014 výstavu Petra Aloise Hampla Příležitostná a volná grafika. Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Autor používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku, zatímco v grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou.


 • CAROLINUM – Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční Svatoštěpánské setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. prosince 2013 ve 14.00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Praze 1, Spálená 6.

  Program setkání.


 • 13. prosince 2013 od 19:30 Vás srdečně zveme na Vánoční koncert Vysokoškolského uměleckého sboru UK.

  Na tradičním vánočním koncertu VUS UK zazní Ceremony of Carols (B. Britten) v doprovodu harfy a v druhé půli uslyšíte Missu Solemnis českého skladatele Jana Zacha pro sóla, sbor a komorní ochestr pod taktovkou Jakuba Zichy.


 • Zveme vás na přednášku Být, či nebýt (matka)? s podtitulem Behaviorální zákoutí intimního života klisen. Těšíme se na vás 12. prosince 2013 od 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.


 • Hrdličkovo muzeum člověka vás zve na další termín úspěšného workshopu Po stopách zločinu, během kterého se na pár hodin změníte v detektivy a forenzní antropology. Vyzkoušíte si práci v oborech daktyloskopie (věda o otiscích) a trichologie (věda o vlasech a chlupech). Sestavíte si také portrét zločince. Akce se koná v sobotu 7. prosince 2013 v budově Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha 2), kde naše muzeum sídlí. Začínáme ve 14:00 hodin a rádi přivítáme děti i dospělé. Cena workshopu činí 250 Kč (včetně DPH) za osobu. Počet míst je omezen, je proto nutná rezervace na e-mailu workshopy-hmc@natur.cuni.cz.


 • Ve čtvrtek 5. prosince 2013 proběhne od 17:00 do 20:00 hod. mezinárodní soutěž ve fyzice Fyziklání online. Fyziklání online je tříhodinová soutěž pro až pětičlenné týmy, která probíhá přes internet. Akce je otevřená všem - primárně je sice pro talentované středoškoláky, ale má i otevřenou kategorii pro kohokoliv. V průběhu soutěže týmy řeší příklady, za správně vyřešené příklady získávají body a další příklady. Vyhrává tým s nejvyšším bodovým ziskem.


 • Mikulášská besídka 2013 s Prirodovědci.cz.: Všechny vás zveme na přírodovědeckou oslavu Mikuláše. Laskavý Mikuláš, krásný anděl i hrůzostrašný čert na vás budou čekat 5. prosince 2013 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Praha 2, Albertov 6. Od 16:00 do 20:00 hodin máme připraveny nejrůznější aktivity pro děti. Nezapomněli jsme však ani na rodiče – nabídneme jim originální občerstvení u našeho molekulárního baru. Celý den bude také probíhat náš tradiční vánoční bazárek.


 • Zveme vás na přednášku Samoinfekce parazity s podtitulem Co nám mohou říci dnes? Rádi vás přivítáme 5. prosince 2013 v 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.

 • V úterý 3. prosince 2013 se uskuteční poslední letošní beseda z cyklu Křeslo pro Fausta. Hostem tohoto předvánočního setkání bude vynikající lékař, neurolog, vedoucí Centra pro léčbu spasticity Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a vedoucí Implantačního programu pro hlubokou mozkovou stimulaci VFN a nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. Přijďte v 16.00 hodin již tradičně do Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2.


 • Wikikonference 2013: v pořadí již pátá česká wikikonference nabízí tradičně výroční setkání zájemců o Wikipedii a další projekty na bázi wiki... Konference se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově. Kromě nejrůznějších osobností, zajímajících se o svět Wikipedie z různých úhlů, se můžete těšit na zástupce projektů nadace Wikimedia Foundation, chybět nebudou ani zástupci organizací působících na poli vzdělávání a informatiky: Josefa Šlerku (vedoucí Studia nových médií UK): Věštění z Wikipedie Jáchyma Čepického (OSgeo.org, drobný přispěvatel do OSM, Geosense.cz): OpenStreetMap – Svobodný zdroj Geodat či Karla Drbala (pedagog PřF UK): Co přináší aktivita „Studenti píší Wikipedii“ studentům a pedagogům, aneb: definuj přesně!

 • Ústav pro klasickou archeologii pořádá 29. listopadu 2013 od 11:00 hod. vernisáž výstavy Život na okraji římského světa. Výstava je věnována výsledkům archeologické prospekce a výzkumů v egyptské Západní poušti, oáze El-Héz v době římské. V tomto období zde existovala městská sídliště, venkovské usedlosti, pevnosti a nekropole, jejichž průzkum přispěl nejen k poznání římské společnosti v pouští definovaném území, ale také vazeb s dalšími oblastmi římského světa.


 • 28. listopadu 2013 od 8: 00 do 17:00 hod. probíhá Den otevřených dveří MFF UK!

  Program


 • Akademický klub 1. lékařské fakulty Vás srdečně zve na další z besed Křeslo pro Fausta tentokrát s lékařem a biochemikem, profesorem oboru laboratorní chemie a biochemie prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D., MBA. nejen na téma "Úskalí moderní medicíny". Přednáska se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 16.00 hod. v Akademickém klubu 1. LF UK v Praze ve Faustově domě.


 • Vážení absolventi doktorských studijních programů Univerzity Karlovy v Praze, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na slavnostním zasedání u příležitosti dvacátého výročí založení Grantové agentury UK. Shromáždění se koná dne 27.11. 2013 od 13 hodin v Modré posluchárně UK. Program a pozvánka.


 • 25. listopadu 2013 se od 18 hodin koná přednáška prof. PhDr. Jiřího Pokorného, CSc. na téma "Mecenáš Josef Hlávka a jeho odkaz". Přednáška bude živě přenášena portálem ČT24.


 • 23. listopadu 2013 Vás srdečně zveme na Informační den Univerzity Karlovy, který se koná od 9:00 do 16:00 v areálu Albertov v Praze. Informační den Univerzity Karlovy je tradiční podzimní setkání zástupců fakult se zájemci o studium. Jedná se o jednodenní akci, kde se zájemcům představí všechny fakulty Univerzity Karlovy. Zájemci o studium mohou s pracovníky fakult probrat, co je zajímá o dané fakultě, jak se přihlásit, nebo jak se připravit na přijímací zkoušky.


 • Zajímá vás forenzní antropologie? Chcete vědět, jaké kosti tvoří lidské tělo a odnést si nějakou kůstku s sebou domů? Tak neváhejte a přihlaste se na náš workshop! Akce se koná v sobotu 23. listopadu 2013 v budově Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha 2), kde muzeum sídlí. Vybrat si můžete buď dopolední termín (10:00–12:00 h), nebo odpolední (13:00–15:00 h). Cena workshopu je 160 Kč (včetně DPH) za osobu. Počet míst je omezen, svou účast si proto rezervujte na e-mailu workshopy-hmc@natur.cuni.cz.

 • Zveme vás na přednášku Před neolitem s podtitulem Přírodní procesy v časném postglaciálu a dnešní biodiverzita. Těšíme se na vás 21. listopadu 2013 od 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.


 • Národní muzeum pořádá ve dnech 20.-21. listopadu 2013 I. odborné kolokvium k nově připravovaným expozicím Národního muzea "Od vize k realizaci". Kolokvium se bude konat v Pantheonu Historické budovy Národního muzea. Přijměte, prosím, srdečné pozvání na toto kolokvium, jehož součástí bude i poslední prohlídka historické budovy připravené v tuto chvíli ke generální opravě. Pozvánka je určena i studentům. Přihlášku odešlete nejpozději do 19. listopadu 2013 do 13.00 hod. na adresu .

 • Třináctý ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR probíhá ve dnech 1.–15. listopadu 2013. Program TVT AV ČR 2013 nabízí přes 400 akcí po celé ČR – v každém krajském městě a na mnoha dalších místech. Máte možnost navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Mnoho přednášek bude přenášeno on-line a jejich záznam bude uložen v archivu. Zde naleznete záznamy přednášek z TVT 2012.


 • Právnická fakulta nabízí kurz pro odbornou veřejnost JURIDIKUM - Právní úprava ochrany dřevin. Informace a závazná přihláška ke stažení. Kurz je pořádán 15. listopadu 2013.

 • Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Vás srdečně zve na komponovaný literární večer Hájkova Kronika česká, jehož hosty a diskutujícími budou editor kroniky Jan Linka, historik prof. Petr Čornej a historik knižní kultury doc. Petr Voit, nechá zaznít také dramatizovaným pasážím z knihy v podání studentů DAMU a hudebním vstupům souboru Ritornello. Literární večer se koná v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a ve čtvrtek 14. listopadu 2013 ve 20:00 hodin.


 • Zveme vás na přednášku Objev gigantických virů s podtitulem Pandořina skříňka, nebo bohatství plodící biodiverzitu? Těšíme se na vás 14. listopadu 2013 od 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.


 • Hrdličkovo muzeum člověka vás zve na workshop Umění v jeskyni nabitý vědeckými i uměleckými zážitky. V naší „jeskyni“ společně vytvoříme obrazárnu plnou maleb zvířat. Budeme také vyrábět ozdoby těla z mušlí nebo pravěký nástroj, který naši předkové používali k lovu. Akce se koná v sobotu 9. listopadu 2013 v budově Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha 2), kde muzeum sídlí. Vybrat si můžete buď dopolední termín (9:30–12:00 h), nebo odpolední (13:00–15:30 h). Dopoledne je přednostně vyhrazeno pro mladší účastníky. Rádi ovšem přivítáme zájemce všech věkových kategorií. Cena workshopu je 250 Kč (včetně DPH) za osobu. Počet míst je omezen, svou účast si proto rezervujte na e-mailu .

 • Srdečně Vás zveme na projekci filmu Muž, který sází stromy. Dokument vznikl letos v produkci ČR a Slovenska a má délku 52 minut. Budeme ho promítat ve čtvrtek 7. listopadu od 17:30 hodin v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Praha 2, Albertov 6. Po projekci následuje diskuze s režisérem, panem Michalem Gálikem. Na webu ČSFD (Česko-slovenská filmová databáze) má snímek vynikající hodnocení uživatelů – 93 %. Film Michala Gálika vám představí inspirativní příběh člověka, kterému osud jeho země není lhostejný a svým snažením chce obnovit vzácné horské pralesy v oblasti svého kmene Kedjom-Keku na severozápadě Kamerunu.


 • Zveme vás na přednášku Whither wild bees s podtitulem Host-pathogen interactions and the decline of pollinators.

  V obecné rovině uslyšíte o interakcích parazitů s hostiteli a o jejich komplexním vlivu na populace opylovačů. Přednáška bude probíhat v angličtině, toho se ovšem není nutné bát. Těšíme se na vás 7. listopadu 2013 od 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.


 • Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se na Právnické fakultě UK v místnosti č. 38  uskuteční workshop na téma „Pozemky ve světle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona“. Workshop pořádá Katedra práva životního prostředí a je primárně určen studentům předmětu Pozemkové právo a diplomantům zabývajícím se souvisejícími tématy, otevřen je však i všem ostatním zájemcům.  

 • Ve středu 6. listopadu 2013 bude v 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2) zahájena výstava „90 let pražské polonistiky“, kterou pořádá Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty UK. Výstava je součástí mezinárodní konference „Proměny polonistiky.  Tradice a výzvy polonistických studií“, uspořádané k tomuto výročí ve dnech 6. a 7. listopadu 2013 ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Polským institutem v Praze. Konference se koná pod záštitou J. E. Grazyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR, a doc. Michala Stehlíka, děkana Filozofické fakulty UK.


 • Neformální společenství „Společný hlas, fórum Židů, křesťanů a muslimů“ pořádá panelovou diskuzi s veřejností na téma: "Hodnota rodiny v současné společnosti", která se koná ve středu 6. listopadu 2013 od 17 hodin, v Nové aule (L101) Husitské teologické fakulty v Praze. V diskusi vystoupí: rabín Karol Sidon, Miloslav kardinál Vlk, imám Samer Shehadeh, rabín Ron Hoffberg, Mons. prof. Tomáš Halík, dr. Vladimír Sáňka a další hosté. Moderuje: doc. Pavel Hošek. Pozvánka.


 • Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Vás srdečně zve na druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů. Zaměří se na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek. Setkání se uskuteční 6. listopadu 2013 v 19:30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a. O památkové péči II. Novotvar v historickém jádru, Rostislav Švácha, Josef Pleskot, Benedikt Mohelník OP.

 • Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na SLAVNOSTNÍ KONCERT při příležitosti sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v České republice. Koncert, kterým bude tato soutěž slavnostně zakončena, se uskuteční v úterý 5. listopadu 2013 od 19 hodin ve Velké aule Karolina.

 • 3. dětská vědecká konference

  Zajímají tě přírodovědné a technické obory? Baví tě poznávat, zkoumat a bádat? Chceš si vyzkoušet roli opravdového vědce a podělit se o své poznání s ostatními účastníky na vědecké konferenci? Pak neváhej a přihlas se na 3. dětskou vědeckou konferenci, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UK. Stačí se včas přihlásit a vytvořit projekt. Třeba právě ty se staneš nejlepším mladým vědcem! Konference je určena pro děti ve věku 10 až 16 let. Akce se bude konat ve dnech 1.–2. 11. 2013 v Praze v kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


 • Zveme vás na přednášku Why do species not adapt but go extinct s podtitulem Constrained evolution of complex organisms. Folmer Bokma z katedry ekologie a environmentálních věd univerzity ve švédském Ume? bude mluvit o omezeních adaptability (tedy „evoluční přizpůsobivosti“), přičemž se zaměří zejména na komplexní organismy. Těšíme se na vás 31. října 2013 od 17:15 hodin v posluchárně „Fotochemie“. Najdete ji v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese Viničná 7, Praha 2. Přednáška je součástí cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné 7, který má více než dvacetiletou tradici. Cyklus je určen vážnějším zájemcům o biologii – konkrétně o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice.


 • Zajímá vás pohled vědců na současné a budoucí klima? Pak si nenechte ujít přednášku Podnebí se mění – včera, dnes i zítra. Přednášet bude doktor Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Koná se v úterý 29. října 2013 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 v budově Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK (Praha 2, Hlavova 8). Těšíme se na vás!


 • Právnická fakulta, Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM v listopadu 2013 pořádá sobotní semináře Nový občanský zákoník v překladatelské praxi - Němčina. Kurz je určen překladatelům a absolventům právnické fakulty, případně i dalším profesionálům, kteří jsou nuceni sdělovat obsah NOZ v němčině. Termín pro podání přihlášek je stanoven na 25. října 2013.


 • Akademické volby v průběhu věků

  Série přednášek z půdy Univerzity Karlovy, přenášených živě portálem ČT 24, startuje tématem aktuálního dění. Jen několik dní před volbou nového rektora univerzity, plánovanou na 25. října, promluví její přední historička právě na téma voleb rektorů a děkanů fakult od středověku až po současnost. Bude se zabývat jak formálním průběhem voleb, tak i analýzou pravomoci akademických hodnostářů a jejich postavení v rámci akademické obce i celé společnosti. Pokračování.


 • Právnická fakulta nabízí kurz pro veřejnost JURIDIKUM- Nový občanský zákoník v překladatelské praxi - NJ.

  Informace a závazná přihláška ke stažení. Přihlášku zašlete prosím nejpozději do 15. října 2013.


 • Matematicko-fyzikální fakulta vyhlašuje fotografická soutěž „MFF UK FotoFest 2013“. Podmínky a přihlášky do soutěže jsou uvedeny na stránkách FotoFestu 2013. Příjem přihlášek, včetně zaslání snímků je stanoven na 4. října 2013.


 • Srdečně zveme na veřejnou přednášku Digging a Border City between Judah and Philistia: Summarizing Two Seasons of Excavations at Tel Azekah, kterou prosloví Prof. Dr. Oded Lipschits z Archeologického institutu Univerzity v Tel Avivu v úterý 1. října 2013 od 17:00 hodin ve Velké posluchárně ETF UK, Černá 9, Praha 1. Přednáška bude překládána do češtiny. Bližší informace a kontakt:  , Leták s informacemi (ke stažení)


 • Právnická fakulta, Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM pořádá kurz Legal Reasoning: Case Analysis and Discussion. Kurz je určen absolventům právnické fakulty, kteří mají alespoň středně pokročilou znalost anglického jazyka a chtějí se zdokonalit v ústní formě právní komunikace. Přihlášení nejpozději do 30. září 2013.


 • Muzejní sobota 21.9.2013 10:00 - 17:00 hod. na Přírodovědecké fakultě UK

  V sobotu 21. září 2013 můžou všichni vědychtiví zájemci navštívit všechny fakultní sbírky a prezentace, tj. Chlupáčovo muzeum historie Země, Hrdličkovo muzeum člověka, Mineralogické sbírky a Druhohorní safari – to vše za jednotné vstupné 90,- Kč či rodinné vstupné 190,- Kč (dva dospělí a tři děti).


 • The International Conference on Physics Education, ICPE 2013 (August 05-09, 2013)

  Cílem konference je umožnit setkání odborníků v oblasti fyzikálního vzdělávání k prezentaci výzkumných výsledků a k výměně zkušeností s výukou fyziky.

  Informace o konferenci ICPE 2013


 • Přednáška - Motor control after spinal cord injury using the BMCA - prof Artur Sherwood

  Dne 25.7.2013 přednese od 8 hod. prof. Artur Sherwood, PhD, specialista na neurofyziologii u nemocných s chronickým míšním poraněním 30 minutovou přednášku na téma: Motor control after spinal cord injury using the BMCA (brain motor control assesment).

  Informace o přednášce prof. Arthura Sherwooda


 • FOTOSOUTĚŽ 2013

  Studenti, akademici, absolventi, zaměstnanci - 1. lékařská fakulta vyhlašuje první ročník fotosoutěže zaměřené na fakultní život. Vyfoťte snímek ze studentského života, najděte ve svém archivu podařenou fotku z Vašich studií a přihlašte ji do soutěže. Nejlepší účastníky ocení pan děkan a jejich práce budou vystaveny. Vítězům bude nabídnuta možnost společné výstavy jejich další tvorby v prostorách Faustova domu. Zapojte se - a foťte!

  Informace k Fotosoutěži 2013


 • Setkání absolventů UK FTVS po 10 letech

  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze letos slaví 60. výročí založení svého vzniku. K příležitosti tohoto jubilea se 21. 6. 2013 koná Setkání absolventů UK FTVS.

  Více informací o setkání absolventů FTVS


 • Kurz Výživa a výživové poradenství

  Fakulta tělesné výchovy a sportu nabízí v červnu 2013 otevíraný kurz Výživy a výživového poradenství.

  Chcete se stát odborníkem přes výživu? Kontakt: nebo tel.: 220 172 412.


 • Zveme vás na mimořádný seminář zahraničního hosta, německého fotografa Gunthera Wegnera. Akce je součástí cyklu Přírodovědný fotoklub. Seminář se koná 7. června 2013 od 18:00 ve Velké geologické posluchárně v budově Přírodovědecké fakulty UK na adrese Albertov 6, Praha 2.

  Více informací o semináři Guntera Wegnera


 • Sportovní dětské léto na UK FTVS 2013

  Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze nabízí pro děti ve věku základních škol opět svá sportoviště s programem v prázdninovém období. Program probíhá ve všední dny od 8:00 do 17:00, jak v prostorech UK FTVS, tak v blízkém okolí (Divoká šárka, Ladronka a jiné). Vaše děti se seznámí s více než 20-ti sportovními disciplínami.

  Přihlaste svoje dítě na univerzitu už teď!

  Více informací o Sportovním dětském létu na FTVS


 • Den dětí v lanovém parku na UK FTVS

  Milí rodiče, milé děti, rádi bychom vás pozvali na Den dětí, který se koná 1. června od 13 do 18 hodin v lanovém parku (José Martího 31, Praha 6).

  Více informací o Dnu dětí


 • Objevte kulturní bohatství Itálie na fakultní poznávací cestě FHS. Nenechte si ujít vzácné příležitosti navštívit nádherná města severní Itálie ve společnosti přátel, spolužáků a pedagogů z naší fakulty,  ! Více informací o fakultním výletě 2013.


 • Navštivte koncerty Vsokoškolského uměleckého souboru UK. Nejbližší koncert se uskuteční 19. května 2013 od 19:00 v Novogotické modlitebně – Korunní 60, Praha 3. Více informací o plánovaných koncertech najdete na stránce souboru.


 • 15. května 2013 od 16.00 Vás srdečně zveme na setkání s významným českým architektem chorvatského původu, spoluautorem Tančícího domu v Praze Ing. arch. Vladem Milunićem do Akademického klubu 1. LF UK v Praze ve Faustově domě konané v rámci z cyklu Křeslo pro Fausta.

  Více informací o setkání s Ing. arch. Vladem Milunićem


 • Program „Rozvoj kompetencí pro doktorandy“ pořádaný IPC UK přináší širokou nabídku kurzů, workshopů a školení využitelných při studiu, vědecké či pedagogické práci. Program je přístupný jak studujícím doktorských programů, tak také začínajícím post-doc pracovníkům UK a bude probíhat od dubna do prosince 2013. Více infoemací.


 • Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhá projekt pravidelných přednášek s názvem „Chemické čtvrtky“. Určeny jsou pro studenty středních i vysokých škol, pedagogy, ale také pro laiky zajímající se o chemii, a to bez omezení věku. Hlavním posláním tohoto cyklu je popularizace chemických témat s přesahem do dalších oblastí vědy a s ukázkami praktických experimentů. Vstup na všechny přednášky je zdarma. Bližší informace.


 • Výsledky soutěže Bolzanova cena 2011-12 vyhlášeny.  

  Více zde.

 • Kreativita a sociální kreativita pro doktorandy – workshop

  14. 5. 2013 od 10.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

  Přednáška seznámí s pojetím kreativity, které ji nechápe jako nějaký soubor technik, ale jako celostní metodu kontinuálního celoživotního seberozvíjení a sebeproměny. Seznámí se základními sociálními předpoklady rozvoje kreativity, ukáže také, jak chápat osobnostní předpoklady k tvořivosti a jak je rozvíjet.

  Podrobnosti a registrace


 • Time management pro doktorandy

  14. 5. 2013 od 14.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

  Jak stíhat vše důležité a jak se vypořádat s dennodenním návalem úkolů? Pokud nestíháte, máte toho nad hlavu a nevíte co dřív, pak se těšte na seminář, během kterého nás čeká program plný metod, technik a cvičení, kterými zkusíme naše time managementové dovednosti vylepšit tak, abychom měli z vlastního času lepší pocit.

  Podrobnosti a registrace


 • Prevence a zvládání stresu pro doktorandy

  21. 5. 2013 od 9.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

  Seminář nabídne úvodní přehled o problematice profesního stresu. Účastníci budou mít možnost zabývat se i vlastními strategiemi ke zvládání stresu a sdílet zkušenosti se zvládáním stresu. V další části, podle časových možností, budou uvedeny příklady práce se stresem u studentů ve VŠ poradně.

  Podrobnosti a registrace


 • Termín podání přihlášek ke studiu doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově v Praze je stanoven do 30. dubna 2013! Více informací.


 • Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je zelený ostrov uprostřed Prahy. Na tomto ostrově vládnou rostliny. Vydejte se za nimi, obdivujte jejich rozmanitost a poznejte, jak žijí. Přednáška „Expedice na Ostrov rostlin“ se uskuteční v pátek 17. května a v sobotu 18. května 2013, oba dny od 10 do 18 hodin. Vstup je ZDARMA.


 • 16. května 2013 od 19.00 koná přednáška Mgr. Štěpána Raka nazvaná Lži vepsané do kamene

  Více informací


 • Termín podání přihlášek ke studiu doktorských studijních programů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je stanoven do 14. května 2013 (podatelna), přihlášku v SIS je však potřeba uzavřít k 30. 4. 2013!

  Více informací.


 • Prevence a zvládání stresu pro doktorandy - seminář

  21. 5. 2013 od 09.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

  Seminář nabídne úvodní přehled o problematice profesního stresu. Účastníci budou mít možnost zabývat se i vlastními strategiemi ke zvládání stresu a sdílet zkušenosti se zvládáním stresu. V další části, podle časových možností, budou uvedeny příklady práce se stresem u studentů ve VŠ poradně.

  Podrobnosti a registrace na seminář


 • Srdečně vás zveme na první ročník veřejných studentských debat pořádaných v rámci programu Bakalář PLUS na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Debata na téma „Čistota půl zdraví dnes již neplatí“ proběhne 22. května 2013 od 18:00 h v posluchárně Fotochemie v přízemí budovy biologické sekce fakulty (Viničná 7, Praha 2).

  Více informací o studentských debatách


 • Ve středu 17. dubna se od 13:00 do 22:00 uskuteční druhý ročník Dne vědy FF UK. Přednášet budou přední vědecké kapacity, představí se úspěšní studenti doktorského studia a proběhnou interaktivní workshopy reprezentující vzájemnou spolupráci humanitních a exaktních věd.


 • Fakulta humanitních studií UK Vás srdečně zve na veřejnou přednášku Pražské zahrady v rámci blokového semináře

  Obydlený svět jako umělecké dílo i téma, na který jsou všichni zájemci srdečně zváni! Více informací o přednášce Pražské zahrady.

  Kdy: sobota 13. dubna 2013 od 10 hod.

  Kde: areál UK v Jinonicích, budova A, místnost 2080


 • V rámci programu „Absolvent“ Vás zveme za přednášku Právní úprava pracovně právních vztahů, která se uskuteční dne 11. dubna 2013 od 10:00 do 12:00 v Zelené posluchárně RUK – Celetná 20. Více informací o této přednášce i dalších částech programu Absolvent.


 • Upozornění pro absolventky a absolventy magisterských programů UK, kteří mají v plánu pokračovat do doktorského stupně! Termín podání přihlášek do většiny doktorských programů je 30. dubna 2013. Více informací o aktuálně otevíraných oborech najdete v této databázi.


 • Po pěti letech se znovu otevřou prostory historického sídla Univerzity Karlovy – Karolina. Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 6. a v neděli 7. dubna 2013 při příležitosti 665. výročí založení první vysoké školy ve střední Evropě. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 hodin.


 • Zveme Vás na přednášku Být zaměstnán nebo podnikat? v rámci cyklu přednášek Absolvent.

  Datum: čtvrtek 4. dubna 2013

  Čas: 14.00 – 16.00

  Místo konání: Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1


 • 4. dubna 2013 se od 18.00 hod. koná ve vile T. Bati přednáška O původu života na zemi profesora Václava Pačese.

  Pokračování.


 • 4. dubna 2013 se od 15.40 v posluchárně M1 MFF (Ke Karlovu 3) koná beseda s absolventkou MFF UK Mgr. Marcelou Vítkovou. Pokračování.


 • 26. března 2013 od 19.00 se v tropickém skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze uskuteční koncert hudebního cyklu AKADEMICKÉ REZONANCE. Rektor UK prof. Václav Hampl zahájí představí pěvecké soubory a hudební tělesa napříč univerzitou. Pokračování.


 • 25. března 2013

  Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus přednášek POZNÁVÁNÍ SVĚTA Z BICYKLU: CESTA OD NÁS DO JERUZALÉMA A JEŠTĚ KOUSEK předního odborníka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Jaroslava Dršaty, CSc. První přednáška se koná 18. 2. 2013 od 18 hod., od 16,30 jí bude předcházet vernisáž spřízněných fotografií. Vstup zdarma. Více informací.


 • 22. března 2013 od 20.00 se v prostorách paláce Žofín uskuteční ples Právnické fakulty UK. Večerem bude provázet moderátor Alexandr Hemala, jako hlavní hvězda na něm vystoupí zpěvák Karel Gott.


 • 18. března 2013

  Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus přednášek POZNÁVÁNÍ SVĚTA Z BICYKLU: CESTA OD NÁS DO JERUZALÉMA A JEŠTĚ KOUSEK předního odborníka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Jaroslava Dršaty, CSc. Přednáška se koná od 18 hod. Vstup zdarma. Více informací.


 • 4. března 2013 od 10.30 se koná slavnostní zahájení provozu Přírodovědné školky RYBIČKA!


 • Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus přednášek POZNÁVÁNÍ SVĚTA Z BICYKLU: CESTA OD NÁS DO JERUZALÉMA A JEŠTĚ KOUSEK předního odborníka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. MUDr. Jaroslava Dršaty, CSc. První přednáška se koná 18. 2. 2013 od 18 hod., od 16,30 jí bude předcházet vernisáž spřízněných fotografií. Vstup zdarma. Více informací.


 • U příležitosti svátku zamilovaných se 14. února 2013 od 16.30 koná přednáška Chemie lásky v rámci cyklu Chemické čtvrtky. Přijďte se podívat na podstatu lásky z pohledu přírodních i humanitních věd. Vystoupí popularizátor vědy a chemik Dr. Michael Londesborough, Ph.D. a znalec Shakespearových sonetů profesor Martin Hilský, CSc., dr. h. c.


 • CAROLINUM – Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy

  si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční Svatoštěpánské setkání ve středu 26. prosince 2012

  ve 14.00 hod.


 • Pražský MAJÁLES 2012 - studentský festival ve Stromovce plný hudby a zábavy.


 • ABSOLVENT 2012 Zajímavé přednášky a kurzy pro budoucí absolventy

  Prohlédněte si program a přihlaste se na některou přednášku, kterou vám nabízíme zdarma v rámci programu Absolvent. Přednášky a kurzy se konají po celý duben!

  Více na:  http.//ipc1.cuni.cz/absolvent


 • 21. března 2012 proběhne na FF UK od 10:00 do 18:00 Den vědy 2012. Více zde.Poslední změna: 22. leden 2018 00:18 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám