Statistiky


Program Erasmus

Na akademický rok 2012/2013 bylo podepsáno 1784 bilaterálních dohod s partnerskými vzdělávacími institucemi. Tyto dohody zahrnují místa pro více než 2500 studentů naší univerzity v zahraničí a obdobný počet přijíždějících studentů na Univerzitu Karlovu.Poměr v počtu vyslaných a přijatých studentů se na jednotlivých fakultách liší. V celkovém počtu však UK dosahuje poměrů téměř 1:1.

Vývoj počtu bilaterálních dohod na fakultách

Mobilita vyslaných a přijatých studentů programu LLP/Erasmus má v průběhu let následující vývoj:


Procentuální rozdělení vyjíždějících studentů dle cílových zemí


Procentuální rozdělení vyjíždějících studentů dle cílových zemí se v průběhu akademických let téměř nemění. Nejvíce navštěvovanou zemí je Německo, které je dále následováno Francií, Španělskem a tradičně nejžádanější Velkou Británií.
Poměr vyslaných a přijatých studentů na jednotlivých fakultách dokládají následující grafy:

O programu Erasmus je možné najít další informace na stránkách Evropského centra v Bruselu, Výkonné agentury nebo na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám