Praktické informace pro navrhovatele a řešitele projektů

Na této stránce naleznete praktické informace, které vám budou užitečné při vyplňování různých formulářů jak při podání návrhu projektu, tak i v případě, že Váš projekt bude financován.


Pod tímto odkazem najdete různé vzorové formuláře se správnými údaji o Univerzitě Karlově v Praze, které se vyplňují při podávání projektů v 7. rámcovém programu EU.

Vzorové formuláře s informacemi o UK


Zde najdete různé vzorové smlouvy týkající se projektů 7.RP. jako například: grantová a konsorciální smlouva, dohoda o hostování, dodatky k pracovním smlouvám v programu People a další.

Vzorové smlouvy


Pod tímto odkazem najdete identifikační kód PIC (Participant Identification Code) a další platné údaje o Univerzitě Karlově v Unique Registration Facility (URF).

PIC a ověřené úřední údaje o UK


Zde najdete základní právní, finanční a administrativní informace související s přijímání zahraničních výzkumných pracovníků hostitelskou organizací, která je účastníkem projektu 7.RP, specifického programu PEOPLE.

Přijímání zahraničních výzkumných pracovníků


Interní evidence zaměstnanců UK žádajících o poradenskou podporu při zapojení do 7. rámcového programu.

Formulář žádosti o podporu při přípravě projektu


Zde najdete vzorový formulář a informace k výkazům práce tzv. time-sheetům, které se musí vyplňovat v projektech 7.RP.

Výkaz práce (time sheet)


Zde najdete ekonomické informace k projektům 7.RP. Například jak vykazovat nepřímé náklady, jak si požádat o dofinancování projektu na MŠMT či jak postupovat při vracení DPH v rámci projekt.

Financování a vyúčtování projektů


Pod tímto odkazem najdete kontaktní informace na osoby, které na jednotlivých fakultách zodpovídají za agendu 7.RP.

Kdo odpovídá za agendu 7.RP na fakultách?


Zde najdete další důležité informace týkající se 7.RP, například odkazy na různé průvodce a vysvětlující dokumenty.

Doplňující dokumenty


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám