Užitečné odkazy - Informační brožury

Participant Portal The Participant Portal is your entry point for electronic administration of EU-funded research and innovation projects, and hosts the services for managing your proposals and projects throughout their lifecycle.


7. Rámcový program program EU 2007-2013

Informace o zaměření a projektech rámcového programu EU

Národní informační pracovníci pro 7.RP

CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (Czech Liaison Office for Research and Development)


Technologické centrum AV ČR Je národním informačním centrem pro 7.RP EU. Nabízí konzultace pro projekty 7.RP v oblastech finančních a právních aspektů tohoto programu a v otázkách projektového managementu. V rámci projektu NICER jsou zdarma poskytovány konzultace, organizovány odborné semináře, vydávány publikace a spravovány výše uvedené webové stránky.


Tištěnou verzi těchto brožur si můžete zdarma objednat prostřednictvím objednávkového formuláře


Smlouvy v projektech 7.RP

Brožura obsahuje přehled smluv, jejich typický obsah a související informace. V textu je k dispozici řada odkazů na již publikované články a další publikace Technologického centra, týkající se dané problematiky. Součástí je i český překlad třetí verze často používané vzorové konsorciální smlouvy DESCA.


Management projektů 7. RP

V jednotlivých kapitolách jsou popsány dílčí fáze projektového cyklu (principy a pravidla uplatnitelné zejména v projektech specifických programů Spolupráce a Kapacity). Teoretické pasáže jsou doplněny o praktické zkušenosti českých účastníků projektů.


Akce Marie Curie - Smluvní a právní aspekty

Akce Marie Curie - Smluvní a právní aspekty

Elektronická brožura edice Vademecum 7. RP je stručným průvodcem vybranými smluvními a právními otázkami jak pro instituce, které přijímají zahraniční výzkumné pracovníky, tak pro samotné zahraniční výzkumné pracovníky, kteří přicházejí na české výzkumné instituce a nevědí, jaké má postavení zaměstnanec podle českého práva nebo neznají relevantní pravidla projektů Marie Curie. Z tohoto důvodu je první část brožury v češtině, zatímco druhá a třetí část jsou v anglickém jazyce.


Rámcový program - příběhy a výsledky

Cílem publikace, která formou rozhovorů shrnuje zkušenosti úspěšných řešitelů s projekty 7.RP včetně jejich přínosů a dosažených výsledků, je ukázat zejména mladým výzkumníkům potenciál, který představují projekty rámcových programů pro rozvoj institucí i kariérní vývoj.


Průvodce 7. RP

Stručný průvodce 7. rámcovým programem pro zájemce, kteří se chtějí zapojit do projektů 7. RP, ale dosud s nimi nemají žádné zkušenosti.


Pravidla financování projektů 7.RP

Brožura umožňuje zájemcům rychlou orientaci v pravidlech financování pro specifické programy Spolupráce a Kapacity.


Akce Marie Curie - SP Lidé

Brožura umožňuje zájemcům rychlou orientaci v 10 typech akcí Marie Curie včetně informace o jejich financování.


Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí

Brožura je praktickým průvodcem pro vyjednávání o uzavření Grantové dohody mezi řešiteli projektů 7.RP a Evropskou komisí.


Práva k duševnímu vlastnictví v projektech 7.RP

Hlavním cílem brožury je seznámit zájemce se základní problematikou duševního vlastnictví v projektech 7. RP se zaměřením na specifický program Spolupráce a Kapacity.


Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

Tato metodická příručka obsahuje stručný přehlad hlavních kroků, které musí učinit česká hostitelská výzkumná organizace, jako příjemce grantu, pokud chce zaměstnat cizího státního příslušníka ve výzkumu a vývoji v rámciprojektu 7.RP, specifický program Lidé akce Marie Curie.


Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP

Brožura "Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP - související programy a iniciativy podává základní informace o existujících evropských programech a aktivitách v oblasti VaV, jejichž hlavním cílem je zejména propojování a koordinace výzkumných programů a jejich vzájemné sbližování, mobilizace veřejných a soukromých zdrojů, vyhlašování společných výzev atd., vedoucích k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení současných potřeb Evropy jako celku.


The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme: an overview of the rules and principles & Czech experience

Cílem publikace je poskytnout praktické i teoretické informace k finančním, právním i administrativním aspektům přípravy a realizaci projektů 7.RP. Informace v publikaci jsou založeny na informacích získaných z právně závazných i podpůrných dokumentů Evropské komise, výsledcích dotazníkového šetření mezi českými řešiteli, které proběhlo v létě 2010, a dlouholetých zkušeností autorek působících v české organizaci národních kontaktních pracovníků pro 7. RP.


Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití

Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP.


Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Stránky podpory účasti v mezinárodních projektech

(Stránky pro poskytování Instituciánální podpory účasti v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje; odbor 32; výzvy k podávání návrhů; pravidla podpory)


Výzkum a vývoj v České Republice

Prostřednictvím této stránky Vám Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice.


MICEP - Oborová kontaktní organizace pro zdravotnické obory


CORDIS Website on FP 7

Key documents for FP7

Lexikon právních termínů: nebo www.sagit.cz » Právní poradce » Právo Evropské unie

KoWi (Koordinieruengsstelle  EG der Wissenschaftsorganisationen) - EU Liason Office of German Research Organisations; Německá paralela CZELO: Užitečný zdroj informací, výrazně orientovaných na praktické aspekty 7.RP.

Vyhledávač akronymů projektů přístupný na CordisSearch

Glossary FP7


Poslední změna: 19. prosinec 2016 09:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám