Horizon 2020

Sedmý rámcový program se blíží ke konci. Osmý rámcový progam se bude jmenovat Horizont 2020 (anglicky Horizon 2020).


Trvání programu Horizont 2020 je stanoveno na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.


Cíle programu Horizont 2020 má být dosaženo  pomocí tří vzájemně se podporujících priorit (pilířů), jimiž jsou:


 • vynikající věda

 • vedoucí postavení v průmyslu

 • společenské výzvy


I. pilíř – vynikající věda

 • Posílení hraničního výzkumu činností Evropské výzkumné rady (ERC – European Research Council)

 • Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií

 • Posílení dovedností, odborné přípravy a profesního rozvoje prostřednictvím akcí Marie Curie-Sklodowské (akce Marie Curie)

 • Posílení evropských výzkumných infrastruktur


II. pilíř – vůdčí postavení v průmyslu

 • Vedoucí postavení v klíčových a průmyslových technologiích

  1. Informační a komunikační technologie (ICT)

  2. Nanotechnologie

  3. Pokročilé materiály

  4. Biotechnologie

  5. Pokročilá výroba a zpracování

  6. Vesmír

 • Přístup k rizikovému financování  (jako dluhový a kapitálový nástroj)

 • Inovace v MSP (zaměřeno na podporu malých a středních podniků)


III. Pilíř – společenské výzvy

 • Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky

 • Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, vnitrozemské vodní zdroje a biohospodářství

 • Bezpečná, čistá a účinná energie

 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava

 • Oblast klimatu, účinné, využívání zdrojů a surovin

 • Evropa v měnícím se světě

 • Bezpečná společnost – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanůNávrh rozpočtu programu Horizont 2020

mil. EUR

vynikající věda

27 818

Vedoucí postavení v průmyslu

20 280

Společenské výzvy

35 888

Evropský technologický institut, EIT

1 542 + 1652

Nepřímé akce JRC

2 212


Více informací o připravovaném 8. rámcovém programu Horizont 2020 najdete na webu Evropské komise, konkrétně v oddíle "What is Horizon 2020? / Official documents", kde si lze stáhnout současnou verzi návrhu tohoto programu, viz. "Horizon 2020 / The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission".Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám