U-Multirank

Základní popis a metodologie

Projekt U-Multirank, který Evropská komise považuje za důležitý nástroj rozvoje členských i nečlenských vysokoškolských systémů, představuje evropskou odpověď na nedostatky globálních žebříčků, které v mnoha případech do jedné "ligové tabulky" řadí instituce bez ohledu na jejich rozdílné poslání, různou oborovou skladbu či velikost. U-Multirank je založen na odlišném východisku. Navazuje na evropskou klasifikaci U-Map, která umožňuje roztřídit vysoké školy do srovnatelných kategorií (podobných profilů). Teprve potom je možno "měřit" jejich činnosti a výsledky v jednotlivých oblastech. Na rozdíl od známých globálních rankingů by tak U-Multirank měl pracovat ve skupinách institucí, které jsou porovnatelné. Další důležitou charakteristikou je, že by to měli být uživatelé, kteří budou s nástrojem U-Multirank pracovat a kteří si sami, podle svých preferencí stanoví "své" důležité indikátory i jejich váhy. Jednou z důležitých cílových skupin projektu jsou studenti, kterým chce projekt pomoci orientovat se v nabídce různých vysokých škol. U-Multirank tak hodlá podporovat potřebnou diverzifikaci vysokých škol oceněním kvalitních výsledků dosažených v různých dimenzích jejich činnosti.


Podkladem pro hodnocení v případě tohoto projektu je sběr dat na vysoké škole jako celku, resp. v rámci vybraných oborů, a to prostřednictvím institucionálního dotazníku, oborového dotazníku a rozsáhlého šetření mezi studentkami a studenty.


Pilotně bylo v letech 2010-2011 řešeno hodnocení celých institucí a dvou oborů: inženýrství a ekonomie. Do této fáze se zapojily i čtyři české vysoké školy (vedle Univerzity Karlovy šlo o Vysokou školu ekonomickou v Praze, Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě a Vysoké učení technické v Brně). Projekt v této fázi definoval celkem pět rozměrů každé vysoké školy (výuka a učení, výzkum, přenos znalostí, zapojení do regionální spolupráce, internacionalizace), definoval pro ně indikátory a testoval je na vzorku 150 převážně evropských vysokých škol. Vedle hodnocení institucí, byl vyzkoušen vícerozměrný ranking pro inženýrská a ekonomická studia. Na základě výsledků tohoto pilotního projektu byly upraveny indikátory pro jednotlivé oblasti.


V roce 2013 proběhla první implementace U-Multiranku, do níž se přihlásilo téměř 700 evropských i mimoevropských vysokých škol (oproti plánovaným 500). Sběr započal na podzim roku 2013. Vysoké školy se v tomto prvním kole hlásily k hodnocení institucionálnímu, resp. oborovému, kde byly na výběr inženýrské obory, fyzika a ekonomická studia.


Univerzita Karlova se v prvním kole účastnila institucionálního i oborového šetření, konkrétně v oboru fyzika. V srpnu 2014 bylo odstartováno druhé kolo sběru dat. Univerzita Karlova se zapojila do všech tří oborů, které byly v tomto kole hodnoceny, tj. informatika (MFF), lékařské vědy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LFHK, LFP) a psychologie (FF a PedF). V kole třetím proběhl sběr dat na osmi fakultách, a to ETF, FF, FHS, FSV, HTF, KTF, MFF a PřF, přičemž hodnoceny jsou obory biologie, chemie, historie, matematika, sociální práce a sociologie.


Domácí stránka


Poslední změna: 28. srpen 2017 09:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám