Postdoci I

Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (Postdoci na UK)Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0022


Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Cíl:


Podpora akademických a ostatních pracovníků VŠ, pracovníků vědecko-výzkumných organizací a studentů VŠ prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci.


Anotace:


Projekt je zaměřen na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních pozic pro začínající vědce. Projekt tak výrazně přispívá ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků.


V projektu je kladen důraz na intersektorální mobilitu s cílem sblížit výzkumné instituce se soukromým a veřejným sektorem a přispět tak k rozvoji znalostní ekonomiky a urychlení inovačních procesů. Mladí vědečtí pracovníci vnesou do stávajících týmů nové pohledy, budou zdrojem navazování kontaktů mezi vědecko-výzkumnými institucemi v Čechách i v zahraničí a zajistí aktivní zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů.


Velmi významnou část aktivit tvoří výuka. Získané poznatky bude 31 perspektivních mladých vědců předávat dál téměř dvěma tisícům osob z cílové skupiny: pre- a postgraduálním studentům, ostatním postdoktorandům i kolegům ve svém týmu a dalším vědcům v rámci povinné výuky, seminářů, workshopů a letních škol.


Pro více informací viz webové stránky zapojených fakult:


Lékařská fakulta UK v Plzni

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Přírodovědecká fakulta UK v Praze


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám