Postdoci II

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorských studií (Postdoci II UK)Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0061


Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Cíl:


Cílem projektu je podpora akademických a ostatních pracovníků VŠ, pracovníků vědecko-výzkumných organizací a studentů VŠ prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů zapojených do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci.


Anotace:


Projekt je zaměřen na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje prostřednictvím vzniku pracovních pozic pro začínající vědce (držitele titulu Ph.D.), což přispěje ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků.


V rámci projektu vznikne na 4 fakultách Univerzity Karlovy (Lékařská fakulta UK v Plzni, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Přírodovědecká fakulta UK) celkem 32 nových pracovních pozic pro absolventy doktorandských studií. Tato místa budou obsazena mladými doktory, kteří získali svůj titul Ph.D. na renomovaných VaV institucích v ČR i zahraničí, a prošli výběrovými řízeními na jednotlivých fakultách.


Součástí projektu jsou stáže postdoktorandů na významných institucích v ČR i zahraničí nebo v některém výrobním podniku umožňující realizovat transfer poznatků a technologií. Velmi významnou část aktivit tvoří výuka. Získané poznatky bude 32 perspektivních mladých vědců předávat dál více než dvěma tisícům osob z cílové skupiny: pre- a postgraduálním studentům, ostatním postdoktorandům i kolegům ve svém týmu a dalším vědcům v rámci povinné i nepovinné výuky, seminářů, workshopů a letních škol. V případě Přírodovědecké fakulty budou cílové skupiny pocházet z nově zakládaného Regionálního centra excelence BIOCEV.


Pro více informací viz webové stránky zapojených fakult:


Lékařská fakulta UK v Plzni

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Přírodovědecká fakulta UK v Praze, anglicky


Aktuálně:


Ve dnech 13. – 16. května 2015 se konala Závěrečná konference projektu POSTDOCI II UK, kde postdoktorandi prezentovali výsledky své tříleté práce. Výstupy projektu jsou shrnuty rovněž v podobě publikace Závěrečná zpráva projektu POSTDOCI II UK.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám