Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání pracovníků v otázkách potřeb studentů se zdravotním postižením je na Univerzitě Karlově významné a aktuální téma. Univerzita v roce 2008 podnikla rozsáhlé šetření v oblasti vzdělávacích potřeb u jednotlivých skupin pracovníků a jeho prostřednictvím odhalila deficity v jejich informovanosti. Účast v projektu DARE 3 je proto nejen hodnotnou mezinárodní zkušeností, ale především jedinečnou cestou ke zkvalitňování služeb pro studenty se speciálními potřebami.


DARE – Disability Awareness – Zvyšování informovanosti o zdravotním postižení


Vzdělávací kurz pro pracovníky UK


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám