Aktuality

ERASMUS + Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Na stránkách Výkonné agentury EACEA byla zveřejněna Výzva pro předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ pro rok 2018.


Text výzvy pro předkládání návrhů.


Pro projektovou spolupráci v oblasti vysokého školství budou důležité především následující termíny pro předkládání žádostí:


8. 2. 2018

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

15. 2. 2018

Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

22. 2. 2018

Akce programu Jean Monnet (katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty)

28. 2. 2018

Znalostní aliance, Aliance odvětvových dovedností

21. 3. 2018

Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

5. 4. 2018

Partnerství a Neziskové evropské sportovní akce pro spolupráci v oblasti sportu


Žádosti budou předkládány elektronicky a lhůta vyprší vždy daný den ve 12:00 (poledne) bruselského času.


Výčet všech akcí a termínů, stejně jako informace o přiděleném rozpočtu na rok 2018 naleznete v textu výzvy.


Společně s výzvou byl na webových stránkách zveřejněn i Průvodce programem Erasmus+ pro nadcházející rok 2018.


V roce 2017 získala (na základě předcházející výzvy) Univerzita Karlova grantovou podporu se třemi svými projekty, které v rámci příslušných mezinárodních konsorcií podaly Fakulta sociální věd, Filozofická fakulta (projekt: TEMA+ European Territories: Heritage and Development, koordinátor Univerzita Eötvös Loránd, Budapešť) a Fakulta humanitních studií (projekt: Philosophies allemandes et françaises contemporaines: enjeux contemporains, koordinátor Univerzita Toulouse II – Jean Jaurès). Fakulta sociálních věd se svým projektem „European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme“ stala koordinátorem mezinárodního konsorcia (partneři: Univerzita v Leidenu, Univerzita Pompeu Fabra v Barceloně a Jagelonská univerzita v Krakově). Další podrobnosti zde a na stránkách jednotlivých fakult.


Veškeré aktuální informace, co se týče náležitostí grantových přihlášek a následné realizace společných studijních programů, které získaly grant Erasmus +, lze nalézt

v Průvodci programem Erasmus+.


Informace o zveřejněných výzvách v rámci dalších evropských grantových programů lze nalézt zde.


Další aktuality


Poslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám