Akreditované programy joint / multiple degree

Společné studijní programy typu  joint / multiple degree akreditované na Univerzitě Karlově lze rozdělit do 3 kategorií: a) studijní programy uskutečňované pod hlavičkou programu Evropské komise Erasmus Mundus (Erasmus +), b) studijní programy uskutečňované pod hlavičkou jiných programů Evropské komise, c) studijní programy vzniklé na základě bilaterální nebo multilaterální dohody partnerských vysokých škol z různých zemí a financované z národních zdrojů (např. DAAD, RP MŠMT apod.) nebo samofinancované z poplatku za studium. V současné době mohou samoplátci studovat ve všech programech joint /multiple degree na UK, tj. včetně programů Erasmus Mundus ad a) - vybrané nejlepší projekty mohou pro účely částečného (nebo i úplného) přechodu na samofinancování získat označení Erasmus Mundus Brand.


Uchazeči o studium mohou bližší informace a přístup k elektronické přihlášce ke studiu získat z webových stránek příslušného programu uvedených v tabulce „Společné studijní programy joint degree na UK“ nebo na příslušné fakultě UK.Akreditované programy Joint Degree / Erasmus Mundus na UK


Accredited Joint Degree / Erasmus Mundus programmes at CU


Počty studentů a absolventů podle státní příslušnosti v jednotlivých studijních programech / obrorech
Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám