Biomedicína

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, při Univerzitě Karlově v Praze na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze ze dne 23.4.1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26.6.1997. Doktorské studium bomedicíny se realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky dne 13. března 2007.


Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.


Základním předpokladem k přijetí je absolvované vysokoškolské studium v magisterském studijním programu a úspěšně vykonané přijímací řízení. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy v Praze, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.


Jednotlivé doktorské studijní programy v biomedicíně jsou na Univerzitě Karlově v Praze akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu tělesné výchovy a sportu a Fakultu humanitních studií. Případně dotazy ke studiu konkrétního doktorského studijního programu/oboru v biomedicíně poskytne příslušná referentka pro doktorské studium na fakultě.


Další podrobnosti o akreditovaných studijních programech a studijních oborech je možné nalézt v sekci Přijímací řízení:.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám