Odbor vnějších vztahů

Sídlo

Ovocný trh 560/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 248
pr@cuni.cz
tiskovy.mluvci@ruk.cuni.cz

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • MgA. Šárka Bukvajová
  E-mail: sarka.bukvajova@ruk.cuni.cz
 • Mgr. Miroslav Čermák
  E-mail: miroslav.cermak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 273
 • Bc. Radka Francová
  Tel.: +420 771 272 455 l. 840
 • Mgr. Václav Hájek - vedoucí
  E-mail: pr@cuni.cz, vaclav.hajek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 721 285 565, +420 224 491 455, +420 224 491 618
  Místnost: 201d[i]
  Tiskový mluvčí univerzity a vedoucí odboru vnějších vztahů. Komunikace s médii - oficiální sdělení a stanoviska univerzity, řízení a koordinace činnosti Odboru vnějších vztahů.
 • Mgr. Barbora Holienčinová
  E-mail: barbora.stuhlova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 770 136 080, +420 224 491 852 l. 852
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D.
  E-mail: pavla.hubalkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 852 l. 852
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Bc. Jitka Jiřičková
  E-mail: jitka.jirickova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 414 l. 414
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Petra Klusáková, DiS.
  E-mail: petra.klusakova@ruk.cuni.cz
 • Ing. Anna Kruljacová
 • Mgr. Ing. Tereza Kůstková
  E-mail: tereza.kustkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 376 l. 376
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Bc. Helena Láznička
  E-mail: helena.laznicka@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 419 l. 419
 • Šárka Lišková
  E-mail: sarka.liskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 248
  Místnost: 201[i]
 • Mgr. Věra Nosková
  E-mail: vera.noskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 773 l. 773
 • Jiří Novák
  E-mail: jiri.novak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 378 l. 378
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Bc. Tomáš Novotný
  E-mail: tomas.novotny@ruk.cuni.cz
 • Mgr. Klára Öhman
  E-mail: klara.ohman@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 638
  Místnost: 201b[i]
  Projektová manažerka - zpracování a koordinace materiálů, projektů a akcí v oblasti vnitřního a vnějšího public relations univerzity.
 • Bc. Tereza Pevná
  E-mail: tereza.pevna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 394 l. 394
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Mgr. Kateřina Pousková
  E-mail: katerina.pouskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 771 272 449 l. 802
 • PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.
  E-mail: martin.rychlik@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 656 l. 656
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Mgr. Damir Solak
 • Ing. et Ing. Mariana Tesařová
 • Ing. Marcela Uhlíková
  E-mail: marcela.uhlikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 373, +420 778 111 408
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
  redaktorka
 • Mgr. Jan Velinger
  E-mail: jan.velinger@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 319 l. 319, +420 770 191 823
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
 • Mgr. Helena Zdráhalová
  E-mail: Helena.Zdrahalova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 852
  Místnost: UNIMEDIA - Odbor vnějších vztahů UK[i]
  Redaktorka časopisu iForum - redakční práce, samostatné zpracování témat, psaní textů.

Činnost a postavení odboru vnějších vztahů jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí prorektor pro vnější vztahy doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. a kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček. 

V souladu s čl. 11 Organizačního řádu RUK odbor zařizuje:

- zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity

- kontakt se sdělovacími prostředky

- prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí

- vydávání propagačních publikací a periodik

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám