Často kladené dotazy


Často kladené dotazy (FAQ)

Pro zaslání dotazu k problematice datových schránek využijte poradnu. Před položením dotazu je třeba se přihlásit pomocí údajů z Centrální autentizační služby UK (CAS). Máte-li problém s přihlášením, využijte poradnu pro problémy s přihlášením.


Co je to datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.


Kolik datových schránek bude mít UK

Univerzita Karlova v Praze (jako právnická osoba zřízená zákonem) bude mít dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, zřízenu jednu datovou schránku.

Je možné zřídit další datovou schránku pro fakultu

To bohužel není možné. O zřízení více než jedné datové schránky si podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, mohou požádat pouze orgány veřejné moci.


Kdo patří mezi orgány veřejné moci

Orgány veřejné moci jsou státní orgány (včetně organizačních složek státu, soudů, složek Policie ČR a Armády ČR), orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři.Seznam datových schránek


Co je to datová zpráva

Dokumenty doručované do datové schránky mají formát datové zprávy. Datová zpráva se skládá z „obálky“ obsahující metadata (např. údaje o odesílateli a adresátovi zprávy) a z vlastního dokumentu nebo dokumentů.


Jak bude fungovat přístup k datové schránce UK

Zaměstnanci UK nebudou do datové schránky UK přistupovat přímo, ale prostřednictvím systému pro správu dokumentů (DMS). Odkaz na vstup do DMS je na této stránce. Pro přihlášení do DMS je třeba použít přihlašovací jméno (nebo číslo osoby) a heslo z Centrální autentizační služby UK (CAS). Heslo do CAS si zaměstnanec UK může nastavit na stránkách CAS.


Další informace o práci s datovou schránkou UK naleznete v opatření rektora č. 22/2009 a na těchto webových stránkách.


Kdy bude aktivována datová schránka UK

Datová schránka UK byla aktivována 1. 11. 2009.


Lze z datové schránky UK poslat zprávu firmě nebo osobě

V současné době to možné není. Datové zprávy je prostřednictvím datové schránky UK možné doručovat pouze orgánům veřejné moci. Přestože má UK podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, možnost od 1. 1. 2010 požádat o umožnění komunikace prostřednictvím datové schránky i s ostatními právnickými a fyzickými osobami, zatím se o využití této možnosti neuvažuje.


Jak dlouho budou datové zprávy uchovávány v systému pro správu dokumentů

Uložení zpráv v systému pro správu dokumentů UK (DMS) není časově omezeno.


Kde mohu získat další informace k datovým schránkám

Souhrnné informace o systému datových schránek, metodické postupy, novinky a tiskové zprávy týkající se datových schránek naleznete na webové adrese http://www.datoveschranky.info zřízené Ministerstvem vnitra ČR.


Pokud v DMS není evidované ID datové schránky požadovaného adresáta, existuje volně dostupný seznam?

Ano, můžete použít aplikaci na www stránkách Seznam datových schránek


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám