Poznávání světa z bicyklu: cesta od nás do Jeruzaléma a ještě kousek

Jednotlivé přednášky se konají v aule Pedagogické fakulty UK (M. D. Rettigové 4, Praha 1) vždy od 18:00. První přednášce 18. 2. bude v 16:30 předcházet vernisáž spřízněných fotografií (v téže budově, ve 3. patře u hlavního schodiště). Vstup je zdarma, a to jak pro studenty UK, tak pro širokou veřejnost.


Poslední dvě přednášky, tedy 18. a 25. března, budou také součástí dlouhodobé série přenosů z Univerzity Karlovy, tudíž budou živě vysílány na portálu www.ct24.cz, kde budou posléze k dispozici i jako záznam.


STRUČNÉ ANOTACE PŘEDNÁŠEK

18. února, 18:00

Bývalou Habsburskou monarchíí


Úvod – motivace k cyklocestě, cesta na kole bývalou rakouskouherskou monarchií k její jihovýchodní hranici. Střední Evropa a Habsburská monarchie – porážka od Turků u Moháče 1526 znamenala zároveň ovládnutí střední Evropy rodem Habsburků. Češi na Balkáně - český Banát, Bela Crkva ve Vojvodině, Sv. Helena a další české vesnice na Dunaji v Rumunsku.

25. února, 18:00

Z Oršavy do Istanbulu (bývalou osmanskou Evropou)


Cesta balkánskou částí bývalé Osmanské říše. Příchod Turků z Malé Asie na Balkán na počátku novověku. Balkánské války koncem 19. století. Obnova bulharského státu. Vztahy Bulharů a Turků.

4. března, 18:00

Turecko: Anatolií z Istanbulu na syrskou hranici


Historie Malé Asie od starověku: Chetité, Persie, řecké kolonie, Alexandr Veliký, helénské období, křesťanství, Seldžukové, Mongolové, Osmani, Atatürkova republika;  rané křesťanství – Pavlovy cesty Malou Asií, expanze islámu, vývoj národnostních poměrů v 19. a 20. století...

11. března, 18:00

Sýrií zelenou a žíznící


Historické souvislosti a motivace: Starověk, helenizace a římské období, rané křesťanství, islám. Náboženské a politické poměry v zemi. Občanské nepokoje v posledních dvou letech. Sýrie a Libanon, Sýrie a Palestinci, Sýrie a Írán…

18. března, 18:00

Svatou zemí k Rudému moři


Cesta z Damašku na začátku revoluce. Do Jeruzaléma a Madaby. Poznámky k historii „Svaté země“ od starověku po dnešek. Vznik státu Izrael. Jordánsko a Palestinci. Na kole Královskou cestou – z Madaby do Aqaby u Rudého moře přes Petru a Wádí Ram.

25. března 2012, 18:00

Kolem Araratu a dnešním tureckým Kurdistánem


Tureckým Kurdistánem se střípky biblické krajiny. Ani – zbytky říše Arménů, která přijala křesťanství ještě před Římskou říší, hora Ararat. Národnostní vztahy Arménů, Turků a Kurdů.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:19 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám