Podpora pre-seed aktivit na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy

Zahájení projektu: 1.11.2012


Ukončení projektu: 30.6.2015Projekt si klade za cíl zvýšit úroveň ochrany duševního vlastnictví (DV) a komercializace výsledků VaV na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy s důrazem na oblast Molekulární biologie a biotechnologie. Dalším cílem projektu je posílit struktury UK, které zajistí související odborný servis přímo mimopražským VaV pracovištím UK. Projekt zahrnuje 6 individuálních aktivit (IA), které ve dvou navazujících fázích ověří komercializační potenciál konkrétních výsledků VaV. Během fáze Proof of Concept bude cílem otestovat proveditelnost a praktickou vyrobitelnost 6ti nových vzorků, prototypů a postupů z oblasti biotechnologií, ošetřit související DV a připravit postup, který povede k tržnímu uplatnění. U vybraných úspěšných IA se ve Fázi přípravy komercializace dopracují detaily pro zahájení komerční činnosti. Jde o komplexní proces vyžadující specifickou podporu týmům IA. Tu v podobných případech zatím zajišťovalo v Praze sídlící Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT). Současné kapacity CPPT ale neumožňují věnovat se plnohodnotně fakultám UK v Plzni a Hradci Králové ani dalším mimopražským základnám aplikovaného VaV UK, jakým je např. kladenské Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK. Součástí projektu je proto rozšíření týmu CPPT o manažery pro technologický transfer (TT) přítomné přímo v regionech, kteří budou pomáhat tamním výzkumníkům se zajištěním ochrany DV a s praktickými aspekty komercializace a zároveň budou na svých pracovištích aktivně vyhledávat nové výsledky VaV vhodné ke komercializaci. Manažery pro TT doplní skupina expertů/koučů s praktickou zkušeností, kteří budou dle potřeby k dispozici týmům IA. Koučové a manažeři pro TT tvoří společně s projektovým manažerem, finančním manažerem a administrátorem realizační tým, který bude pracovat pod metodickým vedením CPPT UK a ve své rozšířené podobě bude zařazen do struktur UK. Realizační tým si bude průběžně prohlubovat znalosti a získávat zkušenosti v ČR i zahraničí.


Tisková zpráva


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám