4. dubna 2013

O původu života na Zemi

Název přednášky: O původu života na Zemi

přednáší: prof. Václav Pačes

termín: 4. dubna 2013, 18.00 hod., vila T. Bati

cena vstupenky: 50,- Kč

rezervace na nebo 577 219 083


Václav Pačes je profesorem biochemie a do nedávna byl předsedou Akademie věd České republiky. Narodil se 2. února 1942 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1968 obhájil kandidátskou práci na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV a rok pak působil na Univerzitě v Chicagu a rok na McMasterově univerzitě v Hamiltonu v Kanadě. Od roku 1976 pracuje v Ústavu molekulární genetiky (dnes AV ČR) v oblasti genomiky, což je obor zabývající se „čtením“ dědičné informace.


V letech 1992-1996 byl místopředsedou Akademie, v letech 1999-2005 byl ředitelem Ústavu molekulární genetiky. Je předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a členem prestižní Evropské molekulárně biologické organizace. Pracoval například na Yaleově univerzitě v USA, na Univerzitě v Seville a v Ústavu aplikované biochemie v Japonsku.


O původu života na Zemi: Existují dva zásadně odlišné názory na původ života na Zemi. Jeden je založen na víře, že život byl stvořen nějakou vyšší mocí. Na tomto názoru je založena většina náboženství. Podle druhého názoru mohl život vzniknout samovolně v souladu s přírodními zákony. Výsledky získané metodami molekulární genetiky a studium dědičné informace ukazují, jak vypadaly první struktury s vlastnostmi živých objektů, jak mohly vzniknout a jak se mohly vyvinout do současných složitých organizmů.

Beseda s absolventkou MFF UK Mgr. Marcelou Vítkovou

4. dubna 2013 se od 15.40 v posluchárně M1 MFF (Ke Karlovu 3) koná beseda s absolventkou MFF UK Mgr. Marcelou Vítkovou.


Více informací.

Význam dendritických buněk pro léčbu / cyklus Chemické čtvrtky

Zveme vás na přednášku Význam dendritických buněk pro léčbu, která je součástí cyklu Chemické čtvrtky. Přednášet bude prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Přednáška se koná 4. dubna 2013 od 16:30 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK (Hlavova 8, Praha 2).


Více informací

Být zaměstnán nebo podnikat?

čtvrtek 4. dubna 2013

Čas: 14.00 – 16.00

Místo konání: Zelená posluchárna č. 141, Celetná 20, Praha 1

Lektorka: JUDr. Pavla Špinarová


Přednáška je svým zaměřením určena pro osoby, které zatím nemají mnoho praktických zkušeností s vlastní účastí na trhu práce. Snahou je, s určitým nadhledem, prezentovat jednotlivé formy výdělečné činnosti, tj. druhy pracovně právních vztahů, jejich odlišnosti, vazbu na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, odměňování, rozlišení od forem samostatně výdělečné činnosti, s poukazem na to, čeho se vyvarovat. V průběhu přednášky je větší prostor věnován těm tématům, o která projeví přítomní posluchači zájem.


Více informací / Registrace


Poslední změna: 22. leden 2018 00:19 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám