Rozvojové programy pro rok 2014

Na základě Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 byl Univerzitou Karlovou předložen Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2014 ve výši celkového orientačního limitu 186 739 tis. Kč (NIV 162 219 tis. Kč, INV 24 520 tis. Kč).


V rámci centralizovaných programů pro rok 2014 byly na Univerzitě Karlově realizovány 3 projekty v celkové sumě 14 206 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto projekty:


  • C13 – Spolupráce pedagogických fakult – konsorcium pedagogických fakult

  • C28 – Virtuální pacient – modely a simulátory pro výuku medicíny a biomedicínského inženýrství

  • CSM7 – Rozvoj doktorských studijních programů a podpora kvalitních post-doktorandů na Univerzitě Karlově v roce 2014


Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2014

Schválení finančních prostředků na realizaci CRP 2014 a zúčtovací čísla


Informace a podklady pro přípravu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro rok 2014 a předkládání Centralizovaných rozvojových projektů:


Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2014

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro VVŠ pro rok 2014

Dopis rektora k výběru centralizovaných projektů pro rok 2014

Dopis prorektora k Vyhlášení a administraci RP 2014 (17-06-2013)

Příloha č. 1 – Institucionální plán

Příloha č. 2 – Centralizované projekty

Harmonogram administrace IP a CRP 2014 na UK

Formulář pro přípravu fakultních Institucionálních plánů 2014

Formuláře pro Centralizované rozvojové projekty 2014

Závěrečné zprávy CRP UK 2014

Vyhodnocení IP UK 2014


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám