Významné památky Univerzity Karlovy

Významné památky Univerzity Karlovy

Nejstarší univerzita na našem území prodělala během své existence velmi bouřlivý vývoj. Založena byla roku 1348 císařem a králem Karlem IV., jehož syn Václav věnoval v roce 1383 univerzitě velký palác patricijské rodiny Rotlevů, který se stal základem historických budov Karolina. S Univerzitou jsou neodmyslitelně spojeny mnohé symboly jako zakládací listina, pečeť či historické žezlo – nejen s nimi bude divák během přednášky renomovaného historika seznámen. V období baroka byly činěny úpravy pouze menšího rozsahu, zato byly univerzitní sbírky obohaceny o některé cenné obrazy Karla Škréty, zdobící reprezentativní prostory Karolina dodnes.


Roku 1882 se Univerzita rozdělila na českou a německou, načež mělo dojít k zásadní přestavbě Karolina – naštěstí se tak nestalo a později nedošlo ani na brutální přestavbu v nacistickém stylu. Ke skutečně zásadním úpravám došlo až v padesátých letech minulého století, kdy univerzitním budovám vtiskl osobitou a umělecky výraznou tvář architekt Jaroslav Fragner se svými spolupracovníky.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D


Narodil se roku 1955 v Roudnici nad Labem. Nejprve vystudoval pražskou Vysokou školu zemědělskou a poté dějiny umění na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během desítek let praxe publikoval mnoho děl v několika jazycích a účastnil se řady prestižních mezinárodních konferencí. V roce 1994 obdržel cenu Josefa Krásy, udělovanou Uměleckohistorickou společností v českých zemích. Je mj. členem vědecké rady UK a ředitelem Ústavu pro dějiny umění při její Filozofické fakultě.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:18 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám