Archiv aktualit

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center

Opatřením rektora č. 36/2016 se stanoví náležitosti týkající se obsahu a způsobu předložení průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center za období let 2014–2016. Termín pro předložení průběžných zpráv je stanoven na 28. února 2017.


Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

Dne 18. prosincce 2015 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 56/2015, kterým se stanoví náležitosti týkající se obsahu a způsobu předložení přehledů vynaložených finančních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2015. Termín pro předložení přehledů je stanoven na 26. února 2016.

Formulář vyúčtování


Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2014

Dne 8. prosince 2014 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 44/2014, kterým se stanoví náležitosti týkající se obsahu a způsobu předložení přehledů vynaložených finačních prostředků v rámci projektů Univerzitních výzkumných center za rok 2014. Termín pro předložení přehledů je stanoven na 27. února 2015.

Formulář vyúčtování


Výsledky hodnocení průběžných zpráv Univerzitních výzkumných center 2012–2013

Vědecká rada UK schválila na svém jednání dne 19. 6. 2014 výsledky hodnocení průběžných zpráv o činnosti Univerzitních výzkumných center za období let 2012–2013. Návrhy hodnocení předložila Vědecké radě UK hodnotící komise UNCE a byly projednány také Kolegiem rektora UK. Na základě hodnocení byla Univerzitní výzkumná centra rozdělena do těchto kategorií:


Kategorie A:

excelentní centrum, dosahující špičkových výsledků srovnatelných s tím nejlepším, co se v této době publikuje na předních zahraničních pracovištích (pokud lze mezinárodní srovnání použít), nebo přinášející velmi důležité poznatky v národním měřítku (kde mezinárodní srovnání nedává smysl); juniorští pracovníci jsou přitom mezinárodně viditelnými osobnostmi a zásadně se podílejí na práci centra;


Kategorie B+:

výborné centrum směřující k excelenci; vědecko-výzkumná činnost centra je na vynikající úrovni, publikační činnost jednotlivých juniorů dosahuje vysoké kvality, ale řešitelský tým potřebuje dle vyjádření komisí ještě trochu více času, aby jeho výsledky byly stejně kvalitní jako u projektů v kategorii A;


Kategorie B:

velmi dobré centrum plnící projekt s drobnými připomínkami, někteří z juniorských řešitelů jsou velmi dobří (i v mezinárodním kontextu) a adekvátně přispívají k dosaženým výsledkům.


Přehled hodnocení průběžných zpráv center UNCE


Průběžná zpráva UNCE

Dne 11. listopadu 2013 byly zveřejněny informace o obsahu průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení. Více naleznete v opatření rektora č. 28/2013. Termín pro předložení průběžných zpráv byl stanoven na 28. 2. 2014.


Změna Zásad UNCE

Dne 24. července 2013 byla rektorem UK schválena změna Zásad UNCE, která se týká zejména mzdových prostředků pro juniory. Změna byla vydána opatřením rektora č.15/2013 a vstoupila v účinnost dne 1. července 2013.


Časopis Forum představil všech 27 Univerzitních výzkumných center

Elektronická verze časopisu (č. 2/2013, sešit č. 26) ve formátu pdf


Přidělené finanční prostředky

Na základě závěrů hodnotící komise Univerzitních výzkumných center (dále jen "UNCE"), které byly schváleny na vědecké radě UK, rozhodl dne 15. 12. 2011 rektor Univerzity Karlovy v Praze o přidělení finančních prostředků projektům UNCE. Proti rozhodnutí rektora lze v lhůtě 15 dní od dne jeho zveřejnění podat rektorovi námitku.

Přidělené finanční prostředky pro rok 2012 a plánovaná výše finančních prostředků pro další roky řešení


Vyhlášení výsledků soutěže UNCE 2012 – pořadí a bodové hodnocení projektů

Na základě návrhu hodnotící komise UNCE a po projednání ve Vědecké radě UK a Kolegiu rektora UK se zveřejňují následující výsledky, které obsahují doporučení z hlediska financí pro prvý rok řešení.

Výsledné hodnocení podaných projektůPoslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám