Horizont 2020

Vítejte na informačních stránkách Univerzity Karlovy určených pro zájemce o 8. rámcový program podpory výzkumu a inovací v EU, který se jmenuje Horizont 2020.


Důležité informace naleznete zde na stránkách Evropského centra a se svými dotazy se můžete obracet na (kontakt pro ERC a MSCA).


Potřebné informace můžete také najít přímo na stránkách Evropské komise, nebo na portálu Technologického centra AVČR, Horizont 2020, kde naleznete v přehledné a snadno dostupné formě základní informace o tomto programu a pravidlech pro přípravu a řešení projektů. Na zmíněném portálu najdete také informace o aktuálních výzvách k podávání projektů a národních kontaktních pracovnících.


Technologické centrum AV ČR navíc poskytuje v rámci projektu NICER zdarma konzultace, organizuje odborné semináře, vydává publikace a spravuje webové stránky zaměřené na problematiku právních aspektů a duševního vlastnictví i problematiku finančních otázek a managementu projektů. S konkrétními dotazy týkajícími se výše uvedených oblastí se můžete kdykoliv obrátit na příslušné národní kontaktní pracovníky působící v Technologickém centru, konkrétně Marii Hornieckou, Milenu Lojkovou (finance/management) a Jiřího Kotoučka (problematika právních aspektů a ochrany duševního vlastnictví - IPR).HORIZON 2020 PROJECTS: PORTAL


Objednejte si čtvrtletní bulletin věnovaný problematice evropského výzkumu.

Seznamte se s praktickými zkušenostmi s řešením projektů a zajímavými výsledky.Read online: http://horizon2020projects.com/


Subscribe: viz http://horizon2020projects.com (menu po levé straně)

Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám