• Uchazeči
  • Další přijímací řízení na Pedagogickou fakultu UK

Další přijímací řízení na Pedagogickou fakultu UK

2. přijímací řízení v češtině

vyhlášené z důvodu řešení situace nekvalifikovaných učitelů v ČR na základě doporučení MŠMT v souladu se zákonem č. 563/2004


Kontaktní údaje

Ulice:

Magdalény Rettigové 4

Město:

Praha 1

PSČ:

116 39

Obec:

Praha

Internetová adresa:

http://www.pedf.cuni.cz

Telefon:

+420221900111

Fax:

+420224947150

E-mail:

uchazec@pedf.cuni.cz

Termín podání přihlášky:

31. 5. 2014

Termín přijímací zkoušky:

8. 7. - 10. 7. 2014 - přijímací zkoušky pro kombinované studium

Náhradní termín přijímací zkoušky:

29. 7. 2014 - 30. 7. 2014 - náhradní termín přijímacích zkoušek pro kombinované studium


Dokumenty ke stažení:

Podmínky druhého přijímacího řízení


Magisterský studijní program:

Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (7503T047)


Navazující magisterský studijní program, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy:

pedagogika - výchova ke zdraví (7504T223 / 7504T303) - dvouoborové studium

biologie (7504T214)

informační a komunikační technologie (7504T276)

matematika (7504T221)Poslední změna: 21. leden 2018 23:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám