• Univerzita
  • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Prorektor pro rozvoj

tel.: 224 491 530

e-mail: rozvoj@prorektor.cuni.czMatematicko-fyzikální fakulta

zástupce vedoucího Katedry chemické fyziky a optiky

tel.: 221 911 421, 221 911 307

e-mail:


Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru optické spektroskopie a jejích aplikací. Z jeho vědeckých výsledků je na místě uvést především vybudování unikátních spektroskopických zařízení umožňujících měření vysoko rozlišených absorpčních a emisních spekter a časově i spektrálně rozlišená měření infračervené fosforescence. Za svou vědeckou činnost získal první cenu Československé spektroskopické společnosti.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám