• Univerzita
  • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Prorektorka pro evropskou problematiku

tel.: 224 491 380

e-mail: lenka.rovna@ruk.cuni.czFakulta sociálních věd

zástupkyně ředitele Institutu mezinárodních studií FSV UK

Katedra západoevropských studií


Založila a vedla katedru západoevropských studií IMS. Je garantem oboru západoevropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království a Kanady. Přednášela na kanadských univerzitách v Ontariu, Québecu a Calgary. Byla členkou-alternátkou zástupce české vlády při vytváření ústavní smlouvy EU. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci. Je také nositelkou titulu Jean Monnet Chair Ad Personam pro Evropská politická studia. Je členkou vědecké rady Univerzity v Helsinkách, CERGU Univerzity v Gothenburgu ve Švédsku, ECSA-Canada v Montrealu, evaluátorkou programu Evropské komise Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám