• Univerzita
  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

tel.: 224 491 348

e-mail: tvurci@prorektor.cuni.czKatolická teologická fakulta

Ústav dějin křesťanského umění

tel.: 220 181 279, 374

e-mail: royt@volny.cz


Filozofická fakulta

Ústav pro dějiny umění

tel.: 221 619 699

e-mail: jan.royt@ff.cuni.cz


Stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena  prestižní zahraniční organizaci (SNR) Görres Gesellschaft. Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393-1993, Mistr Theodorik, Karel IV. císař z Boží Milosti, Gotické umění v západních Čechách, Nimbus barokní Čechie, Obrazy krásy a spásy).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám