• Univerzita
  • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

tel.: 224 491 650

e-mail: zahran@prorektor.cuni.cz1. lékařská fakulta

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

tel.: 224 962 463

e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz


Zabývá se především biochemií a patofyziologií diabetu a jeho komplikací. Řešil 8 grantových úkolů (IGA,GAČR, GAUK) jako hlavní řešitel, z nichž jeden dostal Cenu ministra zdravotnictví. Je vedoucím výzkumného projektu Prvouk na 1. LF UK. Je autorem pěti monografií, řady kapitol v monografiích, více než 300 odborných sdělení v časopisech. Od roku 1990 je členem výboru České diabetologické společnosti, je též místopředsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působil ve výboru zahraničních společností (European Association for the Study of Diabetes – EASD) a Federace Dunajských symposií. Je vícepresidentem European Union of Medical Specialists se sídlem v Bruselu.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám