Rozvojové programy pro rok 2015

Na základě Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 byl Univerzitou Karlovou předložen Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2015 ve výši celkového orientačního limitu 194 031 tis. Kč (NIV 167 755 tis. Kč, INV 26 276 tis. Kč).


V rámci centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2015 bylo na Univerzitě Karlově realizováno 5 projektů celkem za 10 700 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:


C25 - Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

C10 - Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

C8 - Rozvoj informačních systémů na podporu vnitřní kvality VVŠ

C18 - Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

C17 - Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.


Schválení finančních prostředků na realizaci IP 2015 a zúčtovací čísla

Schválení finančních prostředků na realizaci CRP 2015 a zúčtovací čísla


Informace a podklady pro přípravu Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro rok 2015 a předkládání Centralizovaných rozvojových projektů:


Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro VVŠ pro rok 2015

Dopis prorektora k Vyhlášení a administraci RP 2015 (19-06-2014)

Formulář pro přípravu fakultních Institucionálních plánů 2015

Formulář – Anotace centralizovaného projektu pro rok 2015

Formuláře pro Centralizované rozvojové projekty 2015

Závěrečné zprávy CRP UK 2015

Vyhodnocení IP UK 2015


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám