Odbor vnějších vztahů


Adresa:

Odbor vnějších vztahů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Tel:

Fax:


+420 224 491 248

+420 224 491 309

E-mail:

www

www.cuni.cz


Vedoucí:


Mgr. Václav Hájek

+420 721 285 565


Asistentka:

Šárka Lišková

Projektová manažerka:

Mgr. Klára Hamanová

Projektový manažer:

Bc. Miroslav Čermák

Projektová manažerka:

PhDr. Mgr. Jana Peroutková

Specialista PR:

Bc. Petr Podzimek

PR vedení univerzity:

Mgr. Vlasta Helekalová, MBA

UniMed:

Mgr. Petra Köppl

iForum:

Mgr. Lucie Kettnerová

Mgr. Kamila Kohoutová

Mgr. Jan Velinger

Ing. Marcela Uhlíková

Sociální média:

Rodičovská dovolená:

Mgr. Barbora Stuhlová

Mgr. Helena Zdráhalová

E-mail:

Časopis FORUM


Činnost a postavení odboru vnějších vztahů jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí prorektor pro vnější vztahy kvestorka UK.


V souladu s čl. 11 Organizačního řádu RUK odbor zařizuje:


  • zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity

  • kontakt se sdělovacími prostředky

  • prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí

  • vydávání propagačních publikací a periodikPoslední změna: 12. duben 2019 11:50 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám