• Studenti
  • Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č.23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Aktuality

Seminář pro uchazeče se speciálními potřebami

5. 2. 2018 od 15,00 do 16,30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1

Rádi bychom pozvali uchazeče na setkání s pracovnicemi Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami, které se uskuteční 5. 2. 2017 od 15,00 do 16,30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1. Představeny budou podmínky přijímacího řízení a možnosti modifikace přijímací zkoušky, systém podpory pro studenty, podpůrné služby a další. Prosíme zájemce o registraci přítomnosti na emailu:

nebo telefonicky na 224 491 604 do 31. 1. 2018.Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám