• Studenti
  • Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č.23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Aktuality

Kurz Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením

4. 4. 2017 od 8:30 do 15:00 a 5. 4. 2017 9:00 do 17:00 ve Velké zasedací síňi (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK:

•Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)

•Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Více na: Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK


Seminář pro uchazeče se speciálními potřebami

8. 2. 2017 od 14,30 do 16,30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1

Rádi bychom pozvali uchazeče na setkání s pracovnicemi Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami, které se uskuteční 8.2.2017 od 14,30 do 16,30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1. Představeny budou podmínky přijímacího řízení a možnosti modifikace přijímací zkoušky, systém podpory pro studenty, podpůrné služby a další. Prosíme zájemce o registraci přítomnosti na emailu:

nebo telefonicky na 224 491 604 do 3. 2. 2017.


Angličtina pro neslyšící

od února 2017

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK od února 2017 kromě stálých kurzů otevírá dva nové kurzy: Creative Writing a Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2. Vstupní požadavky a informace k zápisu předmětů


Poslední změna: 16. květen 2017 16:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám