Aktuality

2016

28.11.2016- Nové projektové výzvy Erasmus+


Evropská komise zveřejnila Výzvu k předkládání návrhů 2017 pro program Erasmus+. Celé znění výzvy naleznete zde. Současně se zveřejněním výzvy byl zveřejněn i Guide k programu na 2017 v aj a čj. .V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Vybrané termíny výzvy relevantní pro VŠ:

KA1 - Erasmus Mundus joint master degrees - 16. 2. 2017

KA1 - Mobility of individuals in the field of education and training (včetně Kreditové mobility) - 2. 2. 2017 

KA2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth – 29. 3. 2017

KA2 - Knowledge alliances - 28. 2. 2017

KA2 - Capacity building in the field of higher education - 9. 2. 2017 

KA3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth - 2. 2. 2017, 26. 4. 2017, 4. 10. 2017 

Jean Monnet actions - 23. 2. 2017 

Sport actions Collaborative partnerships - 6. 4. 2017

Small collaborative partnerships - 6. 4. 2017

Not-for-profit European sport events - 6. 4. 2017 

Pro všechny termíny platí deadline 12:00 (poledne) SEČ. Formuláře žádostí prozatím publikovány nebyly, ke stažení budou průběžně u jednotlivých aktivit na webu EK, případně webu DZS (pro Strategická partnerství). Prosím, mějte na paměti, že u některých dokumentů je potřeba zajistit podpis statutárního zástupce univerzity, tedy JM rektora. V takových případech je nutné dokument k podpisu na RUK doručit nejpozději 7 dní před řádným termínem. Na následujícím odkaze je možné stáhnout prezentace ze Semináře k mezinárodní dimenzi programu Erasmus+, kde byly prezentovány jednotlivé decentralizované aktivity programu a také příklady dobré praxe. V případě dotazů neváhejte kontaktovat .


23.5.2016- Nové grantové schéma GAČR pro žadatele o ERC


Upozorňujeme na nové grantové schéma v rámci GAČR, týkající se podpory ERC žadatelů. Tato podpora je určena všem nositelům juniorských grantů GAČR, a to ze všech vědních oborů. Celková podpora dosáhne do roku 2022 61,5 mil korun.

Grantové schéma si klade za cíl zkvalitnit a zvýšit počet podávaných žádostí a ulehčit přípravu vědce pro žádost o ERC.

Pro více informací se obracejte na .

Více se také dočtete na tomto odkazu. O dalších detailech Vás budeme informovat, jakmile budou GAČRem zveřejněny.


19.5.2016- Norské fondy CZ09


Upozorňujeme na oznámení MŠMT o přípravě Výzvy pro předkládání žádostí v rámci česko-norského výzkumného programu CZ09. Výzva bude zaměřena na nevýzkumné činnosti a její podmínky budou publikovány nejpozději v polovině června 2016 na webových stránkách MŠMT.


5.5.2016- MOBILITY Česko-Francie


termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2016. Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů (základní výzkum) s dobou řešení 2017-2018 (od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018) ze všech oblastí výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Podporovány budou pouze krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty.

Návrh spolu s požadovanými přílohami musí být odeslán na nejpozději do 30. června 2016 do 24:00 hodin.


Společně s návrhem společného výzkumného projektu odeslaným elektronicky musí být předložen jeden kompletní výtisk návrhu projektu, včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem / k podpisu stačí plná moc, kterou disponují děkané.


Detailní informace k výzvě naleznete zde.25.4.2016- Prezentace ze společného semináře s University of Iceland


prezentace Island

prezentace CUNI


22.4.2016- MSCA IF workshop


Upozorňujeme na možnost registrovat se na workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships. Je relevantní zejména pro ty, kteří právě připravují žádost.

Podrobnější program a odkaz na událost.


21.4.2016- Pozvánka na přednášku


Dovolujeme se Vás pozvat na přednášku profesora Francoise Crepeaua k současné problematice migrace. Přednáška se uskuteční v Císařském sále Karolina 25/4 v 17:00.

Pozvánka na akci.


14.4.2016- Finanční aspekty projektů H2020 na UK


Seminář k finančním aspektům projektů Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově proběhne v pondělí 23. května 2016 od 13:00 ve Velké zasedací místnosti Karolina. Seminář povede Mgr. Milena Lojková z TC AV ČR a přítomni budou i zástupci ekonomického odboru RUK.

Prosíme vás o vyplnění registrace a především o vyplnění dotazů, které ohledně finančních záležitostí v projektech H2020 máte (tamtéž), do 8. 5. 2016 včetně.


11.4.2016- Pozvánka na seminář


Evropské centrum Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s University of Iceland vás tímto srdečně zvou na přednášku pořádanou v rámci projektu

„Sharing Good Practice In European Science And Research Projects“


Kdy: úterý 19. dubna 2016 od 14:00

Kde: Zelená posluchárna FF, Celetná ulice, Praha 1


Program:

  • představení University of Iceland - možností studijních pobytů, stáží a výzkumné spolupráce

  • představení společného projektu a možností financování v programu EHP

  • zkušenost s výzkumem na University of Iceland

  • zkušenost se studiem na University of Iceland


Registrovat se můžete na uvedeném odkazu. Pozvánku si můžete stáhnout zde.


11.4.2016- Řešení projektu Norských fondů ve výzvě CZ07


V souvislosti s řešením projektu Sharing Good Practice In European Science And Research Projects proběhla v březnu 2016 pracovní návštěva týmu Evropského centra Univerzity Karlovy v Praze na University of Iceland v islandském Reykjavíku. Dalším krokem tohoto projektu - financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru - je blížící se návštěva týmu University of Iceland v Praze. Součástí této návštěvy bude kromě jiného i společná prezentace řešeného projektu a představení University of Iceland včetně možností studentských výměn a vědecké spolupráce.


5.4.2016- MOBILITY ČR-NĚMECKO


Termín podání: 31.5.2016

Doba řešení: 2017 a 2018

Náplň: financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících z ČR do Německa a z Německa do ČR za účelem řešení společného projektu základního výzkumu

Zaměření: všechny vědní oblasti

Částka: max 100 000 CZK/rok (maximální výše příspěvku na 1 cestu je 6000 CZK pro cestu do Německa a 1000CZK na 1 den pobytu německého kolegy/kolegyně v ČR)

Financovat lze: krátkodobé pobyty (1-15 dní) i dlouhodobé pobyty (1-3 měsíce)

Podmínky: projektový návrh musí být předložen českou stranou v ČR a současně německou stranou v Německu

Součásti žádosti: formulář projektu, souhlas se zpracováním osobních údajů a CV hlavního řešitele

a kompletní výtisk na MŠMT (obálka označena „MOBILITY – Německo 2017-2018 – NEOTVÍRAT“)

Žádosti by měly být podepsány příslušnými děkankami/děkany s přiložením plné moci. Budeme však rádi, spravíte-li nás o tom, jaké projekty jste podali.


2015

27.10.2015- Výzva k předkládání návrhů 2016 pro program Erasmus+

Evropská komise zveřejnila Výzvu k předkládání návrhů 2016 pro program Erasmus+. Její celé znění, včetně corrigenda naleznete na přiložených odkazech


Současně se zveřejněním výzvy byl zveřejněn i Guide k programu na 2016


Vybrané termíny výzvy relevantní pro VŠ:

KA1 - Erasmus Mundus joint master degrees - 18. 2. 2016

KA1 - Mobility of individuals in the field of education and training (včetně Kreditové mobility) - 2. 2. 2016


KA2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth – 31. 3. 2016

KA2 - Knowledge alliances, sector skills alliances - 26. 2. 2016

KA2 - Capacity building in the field of higher education - 10. 2. 2016


KA3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth - 2. 2. 2016, 26. 4. 2016, 4. 10. 2016


Jean Monnet actions - 25. 2. 2016


Sport actions

Collaborative partnerships related to the European Week of Sport 2016 only - 21. 1. 2016

Collaborative partnerships not related to the European Week of Sport 2016 - 12. 5. 2016

Small collaborative partnerships - 12. 5. 2016

Not-for-profit European sport events related to the European Week of Sport 2016 only - 21. 1. 2016

Not-for-profit European sport events not related to the European Week of Sport 2016 - 12. 5. 201621.10.2015- Seminář "How to win H2020 funding"- prezentace


Na semináři vystoupila Lynne Cox, ředitelka oddělení vědy a výzkumu z Imperial College London a její kolegyně Carole Meads. Imperial College patří mezi jedny z nejúspěšnějších předkladatelů evropských projektů.

Seminář se věnoval těmto tématům:

How to win Horizon 2020 funding

ERC strategy at Imperial College - best practice


14.9.2015- EUPRO


Evropské centrum UK získalo podporu MŠMT v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na programové projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II.


Projekt rozvoje Evropského centra Univerzity Karlovy se zaměřuje na posílení aktivit centra za účelem poskytování co možná nejlepších služeb v oblasti administrace evropských výzkumných a inovativních projektů. Aktivity projektu směřují k vyškolení týmu odbornic/odborníků na problematiku Horizontu 2020 a dalších evropských výzkumných programů, na navázání/posílení kontaktů se zaměstnanci zahraničních výzkumných pracovišť, a především na akce a školení pro zaměstnance fakult UK zabývajících se administrativou těchto projektů.

Hlavním nástrojem posílení činnosti centra by měla být výměna zkušeností a dobré praxe. Řešitelem projektu je Evropské centrum UK, které bude v průběhu projektu spolupracovat s MŠMT ČR, TC AV ČR, a jinými výzkumnými institucemi.
31.8.2015- Info den ERC a následný workshop


V rámci pracovního programu byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016 (pro vědce 2-7 let po PhD, uzávěrka 17.11.2015) a 15.10.2015 bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2016 (pro vědce, kteří mají 7-12 let po PhD, uzávěrka 2.2.2016) bude na informační den s třítýdenním odstupem navazovat interaktivní workshop pro žadatele o ERC granty v těchto výzvách. Info den se uskuteční 23.9. Pozvánku naleznete v příloze. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a bude probíhat ve dnech 15. a 16. října 2015. Stěžejním prvkem workshopu bude práce s podpořeným ERC projektem a návazně prezentace jednotlivých projektových záměrů, k nimž žadatelé obdrží zpětnou vazbu. Workshop je kvůli účelnosti omezen na úzkou skupinu cca 20 žadatelů v aktuálních výzvách r. 2016. Podmínkou účasti je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků („early achievements track-record“) v anglickém jazyce, vše podle pravidel dokumentace ERC nejpozději do 28. září 2015. Více informací naleznete zde.31.8.2015- Seminář ICT


Seminář TC AV 2.10. se bude zabývat novým pracovním programem ICT. Evropské centrum bude na semináři přítomno, ale prosíme o sdílení s potenciálními řešiteli, protože seminář je zaměřen i na praktické psaní žádosti. Více informací naleznete zde.25.8.2015- Norské fondy


V přiloženém newsletteru naleznete odkaz na bližší informace k aktuálně otevřené výzvě k předkládání žádostí v rámci aktivit:

- Projekty institucionální spolupráce (fondy EHP)

- Projekty mobilit a stáže (Norské fondy)

- Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy)


Termín předkládání žádostí je 12. 10. 2015 v 15:00.


Dále zde naleznete pozvánku na semináře pro příjemce grantů, které se uskuteční 28. 10. 2015 nebo 12. 11. 2015 v Praze; stejně tak jako aktualizovanou verzi Příručky pro žadatele a příjemce.


V případě dotazů neváhejte či přímo kolegy z DZS.3.7.2015- Norské fondy


Projekt Evropského centra UK „Sharing Good Practice in European Science and Research Projects“ ve spolupráci s Islandskou Univerzitou byl vybrán k financování z fondů EHP. Projekt by měl podpořit mobilitu studentek/studentů i zaměstnankyň/zaměstnanců mezi oběma institucemi, výměnu zkušeností s administrativou evropských vědecko-výzkumných projektů a sdílení strategií pro dosažení co nejlepšího postavení obou univerzit ve světovém kontextu.


12.6.2015- MSCA IF


Zde naleznete prezentace ze semináře HOW TO WRITE A COMPETITIVE PROPOSAL FOR INDIVIDUAL FELLOWSHIPS v rámci akce Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA). Na následujícím odkazu naleznete také elektronickou verzi brožury, kterou k MSCA vydalo TC AV.

Termín pro předkládání žádostí pro Marie Skłodowska-Curie Individual fellowships je 10. 9. 2015.12.5.2015- Proofreading


Při publikaci vědeckých článů velmi doporučujeme tohoto průvodce!


23.4.2015- Uzávěrka přihlášek k postgraduálnímu studii na Univerzitě Padova


Univerzita Padova přijme k doktoradnskému studii 15 nových studentů. Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. května 2015. Více informací naleznete v příloze.


15.4.2015- Seminář k ERC


TC AV ČR zve k semináři s názvem "The European Research Council in the Czech Republic and the LONGWOOD ERC project“, který se uskuteční 4.5.2015 v Botanickém ústavu AV ČR. Více informací naleznete v příloze.


14.4.2015- Nová výzva MOBILITY (Argentina, Polsko)


Do 10.6.2015 je možnost předkládat na MŠMT návrhy na projekty česko-argentinské a česko-polské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2016-2017.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Z toho vyplývá, že způsobilými náklady je pouze financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (nikoli účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních).

Poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení se nesmí opakovat více než třikrát (tedy celkově 6 let).

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Maximální možný příspěvek činí na rok 100 000 Kč.

V případě Polska jsou podporovány všechny vědecké oblasti.

V případě Argentiny jsou to informační a komunikační technologie; přírodní vědy a biotechnologie; nové materiály a nanotechnologie; lékařské vědy (včetně farmaceutických věd) a výzkum klimatu a životního prostředí.


7.4.2015- Zapojení do EIT KIC v roce 2016


V souladu se "Strategickou agendou pro inovace EIT" a s Horizontem 2020 se budou nové KICs zabývat těmito tématy Food4Future (Jídlo pro budoucnost) a Added-value Manufacturing (Výroba s přidanou hodnotou). V případě, že uvažujete o zapojení do KICs, kontaktujete prosím .


3.4.2015- Nová výzva EUREKA


Nová výzva EUREKA se zaměřuje na bližší spolupráci mezi zeměmi Dunajského regionu, kam patří ČR, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Německo, Chorvatsko, Bulharsko, Černá Hora, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Koncepty návrhů lze podávat do 30. dubna, samotné návrhy projektů do 17. června.


31.3.2015- Nová výzva MOBILITY (Rakousko)


Do 29.5.2015 je možnost předkládat na MŠMT návrhy na projekty česko-rakouské vázkumné spolupráce s dobou řešení 2016-2017.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Z toho vyplývá, že způsobilými náklady je pouze financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (nikoli účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních).

Poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení se nesmí opakovat více než třikrát (tedy celkově 6 let).

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Maximální možný příspěvek činí na rok 100 000 Kč.


27.3.2015- Výkazy práce


Stáhněte si timesheety pro H2020 a FP7 na rok 2015!


16.2.2015- Názvy projektů COST CZ


Dle nejnovějšího dokumentu, které MŠMT uveřejnilo na svých stránkách k projektům COST, se musí název projektu shodovat s názvem, kterým jste se ke akci COST hlásili, tedy ten, který jste na MŠMT již podávali. Název tedy nemusí být nutně česky tak, jak zněla původní informace MŠMT.


10.2.2015- Změna termínu pro podání žádostí Jean Monnet!


Termín byl posunut na 26. března 2015.

Veškeré informace o způsobu předkládání naleznete na následující webové stránce EACEA.

Univerzita disponuje číslem PIC: 999 923 434, který je v žádosti nutné uvést. Žádosti se vyplňují pouze elektronicky.

K žádosti je pak nutné přiložit povinné přílohy, jejichž seznam naleznete v záložce Annexes.

Jednou z příloh je i Declaration of honour, která musí být podepsána rektorem UK (nebo jím pověřenou osobou). Pokud tento podpis budete chtít zajistit, prosím, obraťte se na .


6.2.2015- Informační den ICT


6.2 se v TC AV uskutečnil seminář k výzvě ICT v rámci programu H2020. V příloze naleznete prezentace a rovněž seznam všech známých výzev H2020.


3.2.2015- Výběrové řízení BIG4


PřF UK se v rámci programu Horizont 2020 zapojila do projektu BIG4. Jedná se o celoevropský projekt zabývající se systematickou entomologií. Projekt byl schválen v rámci podprogramu H2020- Marie Curie Innovative Training Networks. Jeho cílem je vychovat nové vědce zabývající se touto tématikou. V mezinárodním výběrovém řízení bude vybráno několik doktorandů, kteří získají zcela mimořádné finanční ohodnocení a na dobu tří let se stanou členy týmů v nejkvalitnějších evropských institucích. Projektu se účastní jak univerzity, tak obchodní společnosti. Více informací naleznete v příloze.


19.1.2015- Výběrové řízení EUROLEISH-NET


Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se v rámci programu Horizont 2020 zapojila do projektu EUROLEISH-NET. Jedná se o celoevropský projekt zabývající se výzkumem leishmaniózy, parazitárního onemocnění přenášeného krevsajícím hmyzem. Projekt byl schválen v rámci podprogramu H2020- Marie Curie Innovative Training Networks. Jeho cílem je vychovat nové vědce zabývající se touto nebezpečnou infekcí, která postihuje i země jižní Evropy. V mezinárodním výběrovém řízení bude vybráno 15 doktorandů, kteří získají zcela mimořádné finanční ohodnocení a na dobu tří let se stanou členy týmů v nejkvalitnějších evropských laboratořích zabývajících se touto problematikou.


Přihlášky do tohoto doktorandského programu lze podávat do 5. dubna 2015. Více informací naleznete na stránkách programu.16.1.2015- Seminář "Aktivní účast při psaní výzkumného projektu v H2020"


Seminář je určený pro partnery připravovaných výzkumných a inovačních projektů, kteří se chtějí aktivně podílet na vzniku návrhu. Bližší informace naleznete na stránkách Technologického centra.16.1.2015- Deadline pro projekty Capacity-building v rámci Erasmus+


10. 2. 2015 je termín pro předkládání žádostí v rámci aktivity Capacity-building projects in the field of higher education programu Erasmus+. Žádosti se vyplňují pouze elektronicky. Povinná příloha Declaration of honour musí být podepsána panem rektorem.8.1.2015- Erasmus+ Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky: Evropské výhledové projekty spolupráce v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže


Výkonná agentura Evropské komise (EACEA) vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů v rámci KA 3 programu Erasmus+. Jde o aktivitu výhledových iniciativ v rámci podpory reforem politiky. Jde o projekty spolupráce, jejichž cílem je vyvinout či posoudit nové inovativní přístupy v oblasti, odborné přípravy a mládeže, které mají potenciál přispět ke zlepšování politik v oblasti vzdělávání a mládeže.


K této výzvě bude 20. 1. 2015 v Bruselu uskutečněn i informační den, který bude taktéž přenášen on-line.


Termín pro předkládání návrhů je stanoven na 24. února 2015 ve 12:00 hodin SEČ.


Více informací o KA 3 programu Erasmus+ naleznete na našich stránkách.

Informace k vyhlášené výzvě naleznete v přiloženém dokumentu, případně na webových stránkách MŠMT.


2014


9.12.2014- Mezifakultní setkání

Na níže uvedených odkazech naleznete prezentace ze včerejšího mezifakultního setkání.

Prezentace Lenka Rovná

Prezentace Adéla Jiroudková


7.11.2014- 11. české dny pro vědu a výzkum

Na tomto odkazu naleznete prezentace z konference 11. české dny pro vědu a výzkum.


6.11.2014- Seminář k ERC ve společenských a humanitních vědách

Upozorňujeme na seminář pořádaný TC AV ve spolupráci s FF UK. Seminář se bude konat v prostorách FF UK v Hybernské ulici 14.11. Na seminář je nutné se registrovat. Program je ke stažení v příloze.


3.11.2014- Open Access

Na stránkách Ústřední knihovny byl zveřejněn důležitý text k publikování v rámci Open Access.


29.10.2014- Konference "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" a eHealth week

1.12. se bude v Bruselu z iniciativy Evropské komise konat konference na téma European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Upozorňujeme rovněž na eHealth týden, který se koná v Rize, 11.-13.5.2015, a který je rovněž spoluorganizován Evropskou komisí.


21.10.2014- Oponentní řízení projektů ERC CZ

V oponentním řízení dne 6. října 2014 byly shledány dosavadní výsledky a řešení projektů "Materiály s implicitními konstitutivními vztahy: Od teorie přes redukci modelů k efektivním numerickým metodám"(LL1202) a "Vlastnosti funkcí a zobrazení v Sobolevových prostorech" (LL1203) jako vynikající a bylo doporučeno jejich pokračování.


17.10.2014- Seminář Erasmus+

Děkujeme za Váš zájem o včerejší seminář k Erasmus+. V příloze najdete včerejší prezentace.

Erasmus- přehled

Výzvy 2015


16.10.2014- Seminář "Podpora projektů v novém"

15.10. se v pražském Eurocentru uskutečnil seminář "Podpora projektů v novém". Prezentace ze semináře jsou ke stažení v příloze.

Prezentace

Evropa pro občany 2014-20

Dílčí program Kultura


15.10.2014- Participant Portal

15.10. se v TC AV uskutečnil seminář zabývající se administrací grantů v účastnickém portálu, prezentace ze semináře je uložena v příloze. Rovněž upozorňujeme, že templaty jednotlivých žádostí jsou v účastnickém portálu rovněž ke stažení.


26.9.2014- Oponentní řízení projektů ERC CZ

První oponentí řízení projektu "Komplexní struktury: Regularita v kombinatorice a diskrétní matematice" (LL1201) prof. Nešetřila z MFF UK shledalo, že projekt po dvouletém období plní stanovené cíle v souladu se smlouvou, a že bylo dosaženo vynikajících výsledků výzkumu mezinárodního významu.


17.9.2014- Výzva k podání projektu pro společenské a humanitní vědy

Evropské centrum upozorňuje na výzvu vhodnou zejména pro humanitní a společenskovědní obory v rámci Horizontu 2020- Kulturní dědictví a evropská identita.


16.9.2014- TWINNING

Evropské centrum upozorňuje na výzvu v Horizontu 2020- TWINNING. Jedná se o podobnou výzvu, jakou byl Teaming. Specifickou výzvou je v tomto případě posílit sítě mezi výzkmunými institucemi v “low performing” členských státech (ČR) či regionech s těmi vyspělejšími. Má za cíl zvýšit výzkumnou kapacitu takto spolupracujích institucí, kvalitu vědeckého výzkumu stejně jako kvalitu výzkumné instituce. Podmínkou je, aby low performing state byl koordinátorem. Termín podání žádostí je v květnu 2015.


15.9.2014- EUREKA

Evropské centrum upozorňuje na vyhlášení nové výzvy EUREKA a EUROSTARS (evropská spolupráce v aplikovaném výzkumu). Tento call se týká bilaterální spolupráce ČR a Švýcarska. Výzva je otevřena všem oborům, ale zejména je soustředěna: medicínské technologie, zpracovatelský průmysl, informační a komunikační technologie. Žadatelem musí být SME. Podávání žádosti bude uzavřeno 31.12.2014.


15.9.2014- EURAXESS

Univerzita Karlova v Praze přispěla svým podpisem k iniciativě Evropské komise "European Charter for Researchers" a "Code of Conduct for the recruitment of Researchers". Jedná se o soubor pravidel pro zaměstnávání výzkumníků. Dodržování těchto principů má zajistit, aby výzkumníci měli stejná práva ve všech zemích EU. Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.


Poslední změna: 28. listopad 2016 10:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám