Visegradský fond

International Visegrad Fund

Mezinárodní Visegradský fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy Visegradské skupiny (V4) a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.


Programy fondu


Malé granty (Small Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);

 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince, ve 12:00;

 • maximální částka přidělená jednomu projektu je 6000 EUR (přičemž finanční příspěvek IVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).

 

Standardní granty (Standard Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek IVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu);

 • termín pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.

 

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny. Finanční podpora je řádově 10000 EUR na kurz a 40000 EUR na studijní program;

 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 10. listopadu.


Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;

 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;

 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. dubna;

 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40000 EUR); v tomto případě finanční příspěvek IVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu.

 

Visegrádská stipendia:

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu většinou na dobu 1 až 2 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 31. lednu daného roku.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Kosova, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;

 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;

 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Ukrajina.Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu, informace o Visegrádské skupině.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám