Ostatní evropské projekty

CEF Nástroj pro infrastrukturní propojení Evropy


COPERNICUS dříve znám jako GMES (Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost)


COST 

Spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu / stránky MŠMT věnované programu COST

Kontaktem v ČR je z MŠMT


EASI Program pro zaměstnanost a sociální inovace

Kontaktem v ČR je z MPSV


ERASMUS+ Program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Kontaktem v ČR je Dům zahraniční spolupráce, který provozuje specializovaný web k programu


EURATOM Program pro atomovou energii, pro výzkum a odbornou přípravu

Kontaktem v ČR je z Technologického centra AV ČR


EUREKA Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu / stránky MŠMT věnované projektu EUREKA

Kontaktem v ČR je z MŠMT


EuropeAid Projekty rozvojové pomoci


Evropský technický a inovační Institut


Health Programme 


Horizont 2020 Rámcový program pro výzkum a inovace


Life Program pro životní prostředí a oblast klimatu

Kontaktem v ČR je z MŽP


RFCS Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Kontaktem v ČR je z MPO


Podrobně se o iniciativách Evropské komise dozvíte na stránkách Národního portálu pro evropský výzkum


Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám