Klíčová akce 1

Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus


Tato aktivita podporuje vytváření vysoce integrovaných mezinárodních studijních programů s 60, 90 nebo 120 kredity ECTS. Program předpokládá vznik mezinárodního konsorcia vysokoškolských institucí, případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o studijní/odborné oblasti zahrnuté do společného programu. V rámci projektu je také možné udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti ve sdílených magisterských programech.


Do projektu musí být zapojeny minimálně 3 organizace z různých programových zemí. Všechny ostatní řádné partnerské organizace z programových nebo partnerských zemí musí být známy v době podání žádosti o grant. Pro zapojení do projektu a možnost žádat, musí instituce vlastnit Erasmus charter for higher education (ECHE).


Doba trvání projektu – v závislosti na době trvání Sdíleného magisterského studia (1 nebo 2 roky), obdrží koordinátor grantovou smlouvu na 4 nebo 5 let. Finance jsou určena na financování 1 přípravného a 3 po sobě jdoucích ročníků.


Doba trvání aktivity – Přípravný rok trvající 1 akademický rok + 3 po sobě jsoucí ročníky trvající 1 – 2 akademické roky (60/90/120 ECTS).


U konsorcia organizací rozlišujeme následující role jeho členů:

  • Žadatel: koordinátor projektu, podává návrh, jedná a podepisuje smlouvu/zprávy jménem všech partnerů konsorcia, hlavní příjemce grantu EU, nese finanční a právní odpovědnost za řádnou provozní, správní a finanční realizaci celého projektu

  • Řádní partneři: vysokoškolské instituce s pravomocí udělovat diplomy v souladu s legislativou programové nebo partnerské země, v níž sídlí, a všechny soukromé nebo veřejné organizace, které se aktivně podílí na přípravě, realizaci a hodnocení sdíleného magisterského programu, každý partner podepisuje mandát, kterým udělí koordinátorovi plnou moc v jednání ohledně daného projektu a grantu.

  • Přidružení partneři: organizace, které nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o sdíleném magisterském programu


Způsobilí účastníci a jejich počty – za způsobilé účastníky považujeme studenty magisterského studia, zaměstnance zúčastněných organizací, pozvané odborníky/hostující lektory z programových a partnerských zemí. Během počátečního období financování bude finanční grant určen orientačně na 13 až 20 stipendií pro studenty a minimálně 4 pozvané odborníky/hostující lektory na každý nastupující ročník (pro každou verzi Sdíleného magisterského studia.


Místo konání  - nejméně ve dvou programových zemích zastoupených v konsorciu.


Žádosti o grant se překládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA). Žádosti se předkládají prostřednictvím eFormu. K jeho vyplnění je potřeba tzv. PIC kód, který instituce obdrží po registraci do nástroje Participant portal. Univerzita Karlova již svůj PIC kód obdržela, pro jeho získání prosím, kontaktujte (tel. 224 491 692).


Podrobné informace o kritériích, která jsou v žádostech hodnocena, naleznete v Průvodci programem, dále také přímo na webových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast věnovaných přímo Joint Master Degrees.Zde naleznete aktuální seznam podpořených sdílených magisterských studií.

Poslední změna: 22. srpen 2017 13:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám