Klíčová akce 3

Podpora reforem politiky


Tato akce si bere za cíl podporu strukturovaného dialogu s mladými lidmi, podporu výměny osvědčených postupů, zpřístupnění spolehlivých srovnávacích mezinárodních údajů a analýz, prosazování mezinárodní spolupráce a vzájemné učení mezi příslušnými orgány na nejvyšší politické úrovni a především zvýšení kvality a efektivnosti systémů v oblasti vzdělávání.


Podporována je především následující aktivita:

Strukturovaný dialog: setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže


Tato klíčová akce však zahrnuje i další činnosti na podporu reformy politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tyto činnosti provádí přímo Evropská komise, nebo se uskutečňují na základě zvláštních výzev k předkládání návrhů, které řídí výkonná agentura.


Mezi další činnosti mohou spadat například:

  • studie zabývající se politickými otázkami a reformami politiky

  • podpora zapojení zemí do evropských/mezinárodních průzkumů, které jsou zaměřeny na sledování zvláštních trendů a vývoje, včetně vývoje jazykových znalostí v Evropě

  • akce a konference předsednictví EU a schůzky na vysoké úrovni

  • výměny zkušeností a osvědčených postupů a vzájemné hodnocení

  • výhledové iniciativy k předjímání inovativních politik nebo k přípravě jejich provádění

  • spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je OECD a Rada Evropy


Podrobné informace ke klíčové akci 3 naleznete v Průvodci programem.


Strukturovaný dialog


Projekty týkající se strukturovaného dialogu mohou mít podobu schůzek, konferencí, konzultací a dalších akcí. Činnosti řídí mladí lidé. Ti také musí být aktivně zapojeni do všech fází projektu, od přípravy po následná opatření.


Žadatelem může být nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, mládežnická organizace či veřejný subjekt na místní úrovni. Počet organizací projektu je omezen na minimálně 2 ze 2 různých zemí. Způsobilými účastníky jsou mladí lidé ve věku 13- 30 let a minimálně jich na projektu musí spolupracovat 30.


Projekt musí být plánován na 3- 24 měsíců.


Podrobné informace k rozpočtu projektu, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádost je předkládána národní agentuře dané země – v ČR je Národní agentuou pro program Erasmus+  Dům zahraniční spolupráce.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám