Sport


Program Erasmus+ nově podporuje i projekty z oblasti sportu. Zde je cílem zejména řešení hrozeb vůči bezúhonnosti sportu, propagace a podpora řádné správy v oblasti sportu a dvojí kariéry sportovců a podpora dobrovolných činností v oblasti sportu.


Program sport se zaměřuje na zdokonalení způsobilosti a profesionálního přístupu k práci na evropské/mezinárodní úrovni, na posílení spolupráce s partnery z jiných zemí a na vytváření dynamičtějšího a profesionálnějšího prostředí uvnitř organizací.


V oblasti sportu jsou také podporovány 2 aktivity – Partnerství pro spolupráci a dále pak organizace neziskových sportovních akcí.


Partnerství pro spolupráci se zaměřují na boj s dopingem již na základní úrovni sportu , na prevenci a boj proti skrytým dohodám o výsledcích zápasů a na prosazování prevence a vzdělávacích a inovativních přístupů v boji s násilím a projevy rasismu a netolerance ve sportu.


Přednost bude dána projektům, které se věnují sportu na základní úrovni. Mezi způsobilé aktivity patří například organizace konferencí, seminářů a setkání, které se zaměří na zvýšení povědomí o hodnotách sportu a tělesné aktivity, na prohloubení vědecké základny sportu, na rozvoj monitorování, na prosazování etického chování mezi sportovci atd.


Partnerství musí tvořit minimálně 5 organizací z 5 různých programových zemí.


Délka projektu může být 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců.


Finanční podpora je maximálně 500 000 euro (pokrytí 80% celkových nákladů).


Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Finanční podpora se v rámci programu Sport dostane i organizaci neziskových sportovních akcí na evropské úrovni. A to takovým, které budou podporovat zvýšení viditelnosti a povědomí o událostech zaměřených na podporu sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví prospěšných aktivit. Stejně tak i akcím, které budou cílit na rozšíření účasti na sportovních a fyzických aktivitách a dobrovolnických činnostech. V neposlední řadě pak v rámci tohoto programu bude možné čerpat finance na organizaci evropského týdne sportu.


Mezi oprávněné aktivity tedy patří organizace profesionálních sportovních soutěží, sportovních akcí, seminářů, konferencí, tréninkových aktivit atd.


Partnerství musí tvořit minimálně 12 programových zemí.


Délka projektu může být 1 rok.


Finanční podpora je maximálně 500 000 euro pro akce organizované mimo rámec Evropského týdne sportu, v rámci Evropského týdne sportu je pak možné žádat maximální finanční podporu ve výši 250 000 euro.


Výše grantu se určuje na základě přímých a nepřímých nákladů.


Podrobné informace k rozpočtu projektů, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádosti o grant se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám