Prostorová orientace a samostatný pohyb

Cílem pořádání konzultací a konkrétních nácviků je zlepšení orientace v prostorách Karolina a dalších předem domluvených prostorách, kde se studenti se zrakovým postižením pravidelně pohybují nebo potřebují pohybovat a orientovat. Konzultace, konkrétní nácviky budou rozvíjet techniky bílé hole, orientaci v neznámém prostředí.


Termíny konzultací/ nácviků PO SP budou se studentem naplánované dle potřeb a možností studentů individuálně (1 x za týden, 1 x za 14 dní). Konzultace je možné domlouvat telefonicky, mailem, osobně, popř. v zastoupení jiné osoby. Konkrétní trasy budou se studentem probrány na prvním setkání. Jedná se zatím o testovací období, kdy bude možné trénovat orientaci v prostorách Karolina a Pedagogické knihovny J. A. Komenského. S dalšími prostory (Národní knihovna České republiky, Centrum sportovních aktivit a jiných) se počítá do budoucna.


Velká pozornost při nácviku bude kladena na bezpečný a samostatný pohyb v prostorách. V průběhu konání konzultací, nácviků budou osoby pod dohledem pracovníka Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami, který má k tomuto druhu služby osobností i profesní (Certifikát instruktora prostorové orientace) předpoklady.


Službu si můžete objednat osobně nebo přes mail


Novou službu je možné využívat od 15. 9. 2014.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám