• Aktuality

Aktuality


10. dubna 2019

Podle Barometru mezi mediky chce stále více lékařů zůstat pracovat v tuzemsku

Představit výsledky mezinárodního průzkumu mezi 1314 respondenty z českých lékařských fakult si vzala za cíl tisková konference, která proběhla 10. dubna na Univerzitě Karlově. Z Barometru mezi mediky 2018 vyplývá, že 81 procent studentů má zájem zůstat po studiích pracovat v ČR. V posledních třech letech jde o vzestupný trend.Průzkum mezi mediky proběhl již počtvrté, vždy se týkal studentů 4., 5. a 6. ročníků osmi českých lékařských fakult. Medici odpovídali na patnáct anketních otázek, které se týkaly např. praxe, místa uplatnění, preferovaného oboru, dalších profesních plánech, nebo i představách o výši platu.


„Studenti medicíny české národnosti mají rostoucí zájem zůstat po absolvování studia v České republice,“ přiblížil výsledky průzkumu Daniel Vavřina z HealthCare Institute. V roce 2018 se takto vyjádřilo 81 procent dotázaných studentů (v roce 2017 to bylo o osm procent méně). Za hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování, medici považují v prvé řadě lepší platové podmínky, dále jednoznačné podmínky pro předatestační a specializační přípravu, velikost úvazku, odpovídající míru supervize nad prací lékaře, pracovní kolektiv, vyváženost pracovního a osobního času.


Narůstající trend byl u českých mediků zaznamenán i v oblasti plánovaného pobytu v zahraničí. „Studenti, kteří chtějí po studiu odcestovat, plánují svůj pobyt na dobu delší jedenácti let. Dříve to bylo maximálně pět let,“ vyplývá z průzkumu. Co klesá, to je počet studentů, kteří hodlají pracovat v Německu. Naopak zájem o vycestování do Švýcarska se zvýšil. I tak Německo zůstává mezi mediky nejžádanější lokalitou, následuje Rakousko, Švýcarsko, Spojené království a Slovensko. Průzkum dále poukázal na nárůst zájmu o studované obory všeobecného praktického lékařství a pediatrii. Což je možné připisovat především skutečnosti, že dvě třetiny studujících na lékařských fakultách tvoří ženy.


Tomáš Zima, rektor UK, si je dobře vědom přínosu prováděného průzkumu, získané výsledky jsou skvělou zpětnou vazbou pro univerzity, ministerstvo i zaměstnavatele. Důležitým signálem je, že mladí studenti velmi silně vnímají možnosti, které jim zaměstnavatelé poskytují z hlediska profesního a osobního rozvoje. Rektor vidí několik pozitiv, kvůli kterým by v současnosti medici měli před odchodem do zahraničí dát přednost práci v tuzemsku: „Lékařské školy dokáží pečovat o své studenty i po ukončení jejich studia. Fakulta jim vytváří zázemí a zajišťuje administrativu kolem specializačního vzdělávání.“ Rektor Zima vidí jisté rezervy ve zlepšení koordinace mezi školami a ministerstvem zdravotnictví na poli akreditací, za významný přínos označil dohodu s vládou. Z ní pro akademický rok 2019/2020 pro lékařské fakulty vyplývá patnáctiprocentní nárůst přijímaných studentů, což podle rektora Zimy umožní vybrat kvalitní studenty.


Jak se v rozhovoru pro iForum rektor Zima přiznal, v čase svých studií on sám o odchodu do zahraničí neuvažoval. Jakožto biochemik strávil nějaký čas na pracovišti ve Švýcarsku a několik krátkodobých stáží na pracovištích v zahraničí. „Samozřejmě jde o neocenitelnou zkušenost. Všem zahraniční pobyt doporučuji, ať už vyjedou během studia v rámci programu Erasmus + nebo díky výměnným pobytům, nebo po dokončení studia. Jedině tak poznají, jak systémy jinde fungují,“ zní rektorovo doporučení.
Marcela Uhlíková, iForum

Foto: Vladimír Šigut

Datum: 10. 4. 2019

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám