Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.


Přehled všech všech meziuniverzitních dohod najdete zdeInformace o aktuálních možnostech výměnných studijních pobytů na partnerských univerzitách najdete zde:


Arménie

Gruzie

Makedonie

Slovinsko

Austrálie

Chile

Mexiko

Srbsko

Ázerbájdžán

Chorvatsko

Německo

Švédsko

Brazílie

Japonsko

Norsko

Švýcarsko

Bulharsko

Kanada

Nový Zéland

Taiwan

Čína

Korea

Peru

Turecko

Dánsko

Litva

Rusko

Ukrajina

Finsko

Lotyšsko

Slovensko

USA

Francie

Lucembursko


V případě Vašeho zájmu o studijní pobyt v rámci meziuniverzitní dohody předkládáte přihlášku k výběrovému řízení na OZV RUK prostřednictvím zahraničního oddělení Vaší domovské fakulty, a to v termínu, který si fakulta sama stanovila (s ohledem na rektorátní termín). Jednotlivé fakulty provádějí předvýběr studentů a nominují své kandidáty k výběrovému řízení na RUK, které je v kompetenci prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu UK. Ten přihlíží k pořadí uchazečů určenému fakultou, ke studijním výsledkům, studijnímu programu (bakalářský, magisterský, doktorský), motivačnímu dopisu kandidáta a k jeho jazykovým znalostem. Podrobné informace k nabízeným studijním pobytům na partnerských zahraničních univerzitách jsou uvedeny dle jednotlivých zemí.


Finanční náročnost pobytu a možnosti financování


Pokud do zahraničí vyjedete v rámci meziuniverzitních dohod, odpadne Vám starost s placením leckdy nemalých částek za školné na příslušných zahraničních univerzitách. Neznamená to ovšem, že budete automaticky osvobozeni od placení všech poplatků, které daná zahraniční univerzita vyžaduje, jako jsou různé semestrální poplatky, kauce a další. Tyto poplatky budete muset uhradit i jako výměnní studenti. Druhy poplatků a jejich výše se liší dle dané země/univerzity.


Další výdaj představuje sjednání pojištění léčebných výloh, které zejména mimoevropské země/univerzity povinně vyžadují (při výjezdu do zemí EU máte po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči). U zemí s vízovým stykem je třeba také počítat s poplatkem za vyřízení víza. Největší výdaje spojené s pobytem v zahraničí představují cestovné a zejména životní náklady (ubytování, strava atd.), jejichž výše se liší dle jednotlivých zemí. Informace o životních nákladech jsou k nalezení na webových stránkách dané zahraniční univerzity a také v závěrečných zprávách studentů, kteří dané pobyty již absolvovali.


Některé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou stipendijní, tj. s účastí na výměnném programu je spojeno stipendium, které je poskytováno partnerskou univerzitou. Informaci o tom, zda je daný pobyt stipendijní, či ne, naleznete ve vypsání aktuálních nabídek pobytů na příslušných zahraničních univerzitách. Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to jednak ze strany Vaší fakulty či univerzity (Fond mobility ), nebo využít nabídku některé nadace, grantové agentury, popřípadě jiné instituce poskytující finanční podporu studentské mobility.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:02 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám