Fakultní dohody

Jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy nabízejí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě fakultních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi příslušnou fakultou a zahraniční univerzitou. Informace o fakultních dohodách získáte na zahraničním oddělení své fakulty.
Odkazy na zahraniční oddělení fakult UK či přímo seznamy fakultních dohod


 Katolická teologická fakulta

 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 Evangelická teologická fakulta

 Filozofická fakulta

 Husitská teologická fakulta

 Přírodovědecká fakulta

 Právnická fakulta

 Matematicko-fyzikální fakulta

 1. lékařská fakulta

 Pedagogická fakulta

 2. lékařská fakulta

 Fakulta sociálních věd

 3. lékařská fakulta

 Fakulta tělesné výchovy a sportu

 Lékařská fakulta v Plzni

 Fakulta humanitních studií

 Lékařská fakulta v Hradci Králové

Možnosti financování

Pokud do zahraničí vyjedete v rámci fakultních dohod, odpadne Vám starost s placením leckdy nemalých částek za školné na příslušných zahraničních univerzitách. Neznamená to ovšem, že budete automaticky osvobozeni od placení všech poplatků, které daná zahraniční univerzita vyžaduje, jako jsou různé semestrální poplatky, depozity a další. Tyto poplatky budete zpravidla hradit i jako výměnní studenti. Druhy poplatků a jejich výše se liší dle dané země/univerzity.

Další výdaj představuje sjednání pojištění léčebných výloh, které zejména mimoevropské země/univerzity povinně vyžadují (při výjezdu do zemí EU máte po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči).

U zemí s vízovým stykem je třeba také počítat s poplatkem za vyřízení víza.

Největší výdaje spojené s pobytem v zahraničí představují cestovné a zejména životní náklady (ubytování, strava atd.), jejichž výše se liší dle jednotlivých zemí.

Aktuální informace o životních nákladech bývají k dispozici na webových stránkách našich partnerských univerzit. Tyto i další užitečné informace o praktickém zajištění Vašeho studijního pobytu najdete v závěrečných zprávách studentů, kteří obdobné pobyty již absolvovali.


Některé studijní pobyty v rámci fakultních dohod jsou stipendijní, tj. s účastí na výměnném programu je spojeno stipendium, které je poskytováno partnerskou univerzitou. Informaci o tom, zda je pobyt stipendijní, či ne, naleznete ve vypsání aktuálních nabídek pobytů na příslušných zahraničních univerzitách. Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to jednak ze strany Vaší fakulty či univerzity ( Fond Mobility ) nebo využít nabídku některé nadace, grantové agentury, popřípadě jiné instituce poskytující finanční podporu studentské mobility.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám