Mezinárodní smlouvy


Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezinárodní smlouvy, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). V rámci těchto smluv jsou České republice nabízeny stipendijní pobyty v zahraničí. Je v nich stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd.


Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) MŠMT ČR.Stipendijní pobyty jsou obsazovány:  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)

  • konkurzem (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA).


Podrobné informace na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT ČR


Aktuální nabídka na akademický rok 2015/2016


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2015/2016 - na základě rozpisu kvót pro Univerzitu KarlovuZájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních následující doklady:1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)


2. Studijní záměr


3. Studijní průměr
Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání je třeba, abyste vyplnili příslušný formulář onlineVyplněnou přihlášku s dalšími doklady odevzdejte na zahraničním oddělení své fakulty k dřívějším termínům, které si Vaše fakulta sama stanoví. O tomto termínu se musíte informovat přímo na své fakultě.Nominace s pořadím uchazečů poté postupují zahraniční oddělení fakult na Rektorát Univerzity Karlovy – Odbor pro zahraniční vztahy nejpozději do níže uvedených termínů:


do 06. 11. 2014 Rusko


do 12.12. 2014 Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Řecko, Slovinsko, Švédsko


do 12.02. 2015 SlovenskoÚhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv.Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované čtvrtletně.Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:02 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám