Free movers

Další z možností, jak můžete uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, je vyjet mimo rámec existujících výměnných/stipendijních programů, tj. jako tzv. free mover.


Výhodou tohoto typu výjezdu je, že si můžete vybrat prakticky jakoukoliv zahraniční univerzitu, o kterou máte zájem. Nebudete tedy omezeni žádnou nabídkou a budete moci vyjet na univerzitu dle svého přání. Nevýhodou je větší administrativní zátěž, neboť si prakticky celý výjezd budete muset zařídit sami a proces bude tudíž náročnější než u zavedených výměnných/stipendijních programů.
Jaký je předpokládaný časový plán příprav?

Studijní pobyt je třeba začít promýšlet přibližně 12 – 18 měsíců před plánovaným začátkem studia v zahraničí.


Nejlépe 18 měsíců před plánovaným začátkem zahraničního studia:


Vybírejte cílovou zahraniční univerzitu (resp. více univerzit) – viz kapitola „Jak vybrat zahraniční univerzitu?“.

Od svých „favoritů" si vyžádejte co nejvíce informací o studijních programech, případné finanční podpoře při studiu, možnostech ubytování, apod. Na webových stránkách vybrané školy si vyhledejte veškeré informace o tom, jak a kdy je třeba se ke studiu přihlásit.


12 měsíců před plánovaným začátkem studia:

Zahraniční vysoké školy budou pravděpodobně vyžadovat doklad o Vašich jazykových znalostech, proto si včas zařiďte požadované jazykové zkoušky. Zašlete přihlášku na univerzitní vstupní testy. Nemáte-li pro studium v zahraničí zajištěné finanční prostředky (na školné, náklady na živobytí, cestovné atd.), je nejpozději v tuto dobu nutné začít hledat alternativní finanční zdroje. Připravujte si všechny doklady, které přijímací univerzita vyžaduje spolu s podáním přihlášky. Požadovanými dokumenty se budeme zabývat v další kapitole.


Alespoň 9 měsíců před plánovaným odjezdem:

Na studijním oddělení své fakulty si vyžádejte potvrzený výpis studijních výsledků (v angličtině), někdy škola vyžaduje i notářsky ověřený překlad maturitního vysvědčení. Přihlášku ke studiu a všechny požadované doklady zašlete na univerzitu (pozor na termíny uzávěrek včetně termínu pro zaslání žádostí o finanční podporu).


Po obdržení rozhodnutí o Vašem přijetí na zahraniční VŠ:

Vyberte školu, na kterou nastoupíte (pokud jste jich kontaktovali více), a uvědomte o tomto rozhodnutí všechny školy, na které jste se hlásili. Zašlete vybrané škole potvrzení o zaplacení zápisného a vyplněné formuláře, které požadují. Zkontaktujte univerzitu ohledně ubytování a zjistěte si podmínky zdravotního pojištění v cílové zemi. Rezervujte či zakupte si jízdenky/letenky.


3 měsíce před odjezdem:

Požádejte o vstupní vízum (je-li v dané zemi třeba) a zajistěte si zdravotní pojištění. V případě, že nemáte k zajištění studijního pobytu dostatek finančních prostředků, některé univerzity lze požádat o odložení nástupu do školy (většinou max. 2 semestry).

Jak si vybrat zahraniční univerzitu?

Výběr zahraniční univerzity nepodceňujte, založte jej na důkladném zvážení všech dostupných informací.


Předem se důkladně informujte o studijních programech a také si ověřte, zda budete moci získané kredity uplatnit ve svém studiu.


Kontaktujte:


Zahraniční oddělení své fakulty

Odbor pro zahraniční vztahy rektorátu UK

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Velvyslanectví příslušné země v ČR


Vyhledávejte informace na internetu:


Klasifikace světových univerzit (Academic Ranking of World Universities)

Přehled univerzit podle zemí 1 (Yahoo)

Přehled univerzit podle zemí 2 (Braintrack University Index)

Jakými dokumenty se vybavit?

Přihláška

Na www stránkách vybrané školy si vyhledejte přihlášku a zjistěte si termín pro její podání. Na některé školy je možné hlásit se prostřednictvím internetu, jiné vyžadují zaslání zkompletované přihlášky poštou. Ke zkompletované přihlášce je třeba napsat doprovodný dopis, v němž vyznačíte jednotlivé části přihlášky a případně upozorníte, co ještě zašlete dodatečně. Většina škol vyžaduje také přiložení dokladu o zaplacení poplatku za přihlášku.


Doporučující dopisy

K přihlášce je zpravidla nutné přiložit doporučující dopisy, a to většinou od dvou až tří vyučujících z Vaší fakulty či katedry. Vyučující, který Vám píše doporučující dopis, by měl zhodnotit Vaše studijní schopnosti a výsledky, přístup ke studiu a také způsobilost studovat v daném jazyce na zahraniční VŠ.

Více informací o doporučujících dopisech


Motivační dopis

Důležitost této části přihlášky je na každé zahraniční škole různá. Obvykle se v něm prolínají prvky životopisu a profesionálních perspektivních plánů studenta.

Návody a příklady motivačních dopisů

Návod, jak psát „statement of purpose"


Výpis studijních výsledků z předchozího studia, kopie diplomu, maturitní vysvědčení

Zahraniční vysoká škola od Vás bude vyžadovat oficiální doklad o dosavadních studijních výsledcích, který získáte na studijním oddělení příslušné fakulty, nebo kopii diplomu a dodatku k diplomu, případně certifikát ze zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus. Dále může žádat ověřený překlad maturitního vysvědčení.


Doklad o finančním zabezpečení

K přihlášce bývá mnohdy nutné doložit, že žadatel o přijetí či jeho sponzor má na svém kontě dostatek finančních prostředků na zajištění studia a pobytu v dané zemi.

Možnosti financování

Nezalekněte se výše školného – zahraniční školy často disponují různými finanční zdroji, stipendii, dotacemi či granty.

Pokud jste schopni nabídnout své vědomosti a schopnosti v daném oboru, můžete zkusit požádat o přímou finanční dotaci. Někdy je také možné si na univerzitě přivydělat formou brigády.


U výjezdů mimo výměnný/stipendijní program je třeba počítat s větší finanční zátěží, jelikož odpadají finanční výhody spojené s účastí v tomto programu (tj. odpuštění školného či udělení stipendia). Některé univerzity však poskytují zahraničním studentům finanční podporu, proto si takovou možnost ověřte. Rovněž můžete požádat o finanční podporu ze zdrojů své fakulty, nebo univerzity (např. Fond mobility) nebo využít nabídky různých nadací, grantových agentur a dalších institucí podporujících studentskou mobilitu.

Více informací o realizaci studia v zahraničí „na vlastní pěst“ najdete v Informační brožuře


Poslední změna: 17. březen 2023 10:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám