Sportovní kluby

VSK IURIDICA

Klub funguje především pro studenty Právnické fakulty UK, ale i pro její absolventy. Nabízí sportovní vyžití v následujících oddílech: plavání, volejbal, basketbal, lyžování, ragby, softbal.

http://www.prf.cuni.cz/

VSK Medik Praha

V klubu fungují následující oddíly: cykloturistika, lezení, lyže, plavání, rekreace, volejbal, činnost rekreačního zaměřeni.

http://old.lf3.cuni.cz/telovychova/

TJ Slavia LF UK

Klub nabízí studentům a absolventům LF UK v Plzni možnost zapojit se do těchto sportů: basketbal, kopaná, aerobik, plavecké sporty, volejbal a základní rekreační tělesná výchova (gymnastika, trampolína, in-line brusleni, kondiční posilování).

http://www.lfp.cuni.cz/

VSK Humanita Praha

Sdružuje zájemce o výkonnostní a rekreační sport, zejména studenty FF, FHS a FSV. V současne době v těchto oddílech: aerobik, běžecké lyžováni, fotbal, šerm, turistika, volejbal, horolezectví a rekreační sport.

http://ktv.ff.cuni.cz/index.php

VSK Přírodní vědy UK Praha

Klub nabízí sportovní vyžití v těchto oddílech: softbal, potápění, plavání, horolezectví, volejbal, aerobik, florbal, futsal, tenis, lyžování, košíková, sport a pohyb v přírodě.

http://www.natur.cuni.cz/fakulta

VSK Přírodověda - orientační sporty

Sportovní klub nabízí nejen vysokoškolským studentům možnost poznat rekreační i zavodní formu orientačního běhu v několika formách: pěší OB, lyžařský OB, OB na horských kolech, rogaining, horský OB a sportovní trekking. Dále nabízí kondiční zdravotní cvičení.

http://priro.hyperlink.cz/

VŠSK MFF UK

Klub je určen především pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém z dvanácti oddílů: volejbal, basketbal, softball, florbal, tenis, malá kopaná, turistika, sportovní gymnastika, orientační běh ? oddíl MFP, stolní tenis, lyžováni ? běh, plaváni.

http://vssk.mff.cuni.cz/

VŠSK UK PedF Praha

Klub nabízí možnost sportovat v těchto oddílech: florbal, futsal, basketbal, sporty a pobyt v přírodě (orientační běh, horská kola, survival aj.). Členem se může stát student a zaměstnanec vysoké školy, případně další zájemce.

http://userweb.pedf.cuni.cz/ktv

VSK FTVS Praha

V klubu lze najit uplatněni ve 24 sportovních oddilech: basketbal, biatlon, cyklistika, extremní sporty, florbal, fotbal, házená, horolezectví, jachting, judo, karate, lední hokej, lyžování, moderní gymnastika, plavecké sporty, ploutvové plavání, softbal, sportovní potápění, sportovní gymnastika, střelectví, tenis, triatlon, turistika, volejbal. Většina oddílů VSK připravuje studenty pro vrcholový a výkonnostní sport, umožňuje ale také rekreačně-kondiční vyžití.

http://www.ftvs.cuni.cz/vsk/index.htm

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů Univerzity Karlovy

Hlavním cílem činnosti centra je vytváření podmínek pro realizaci pohybových aktivit zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených – mládeže i dospělých. Centrum se zaměřuje především na zdravotně postižené – začátečníky, pro které vytváří podmínky k osvojení základních pohybových dovedností. Pro jednotlivé sporty centrum vychovává instruktory, traséry a doprovody specializované podle druhu postižení. Pomocí jednoduchého technického zařízení se handicapovaní mohou vyrovnat zdravým a se zdravými prožívat radosti, které jsou se sportem spojené.

www.cuni.cz/UK-1657.html


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám