Elektronická podpora vzdělávání


Elektronická podpora vzdělávání má na Univerzitě Karlově významné místo od roku 1991. Pro podporu elektronických forem vzdělávání je provozován systém Moodle, jehož provoz zajišťuje Oddělení výukových systémů a speciálních technologií ÚVT UK.


Logo Moodle


Logo Moodle, z anglického „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment“ (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku), je volně šiřitelný software určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných prostřednictvím internetu. Více informací o systému Moodle je k dispozici na oficiciálních stránkách projektu Moodle.


Na Univerzitě Karlově se v současné době provozuje pět systémů Moodle, které jsou dostupné z rozcestníku:

Moodle UK pro výuku (1 a 2)

Moodle UK – další vzdělávání (3)

Moodle UK – hostování kurzů (4)

Moodle – Mefanet (5)


V případě zájmu o založení nebo pro využivání systému Moodle je nutné se seznámit s podmínkami a možnostmi:

Založení kurzu v Moodle

Technické požadavky na využívání systému Moodle

Přihlášení do systémů Moodle


Bližší informace o používání dalších instalací systému Moodle na někerých fakultách lze nalézt na stránkách těchto fakult.

Systém Moodle na UK

Moodle UK rozcestník

Moodle UK rozcestník slouží jako informační tabule a poskytuje uživatelům centrálních instalací metodologickou podporu tvorby e-learningových kurzů.


Moodle UK pro výuku (1 a 2)

Pro výuku studentů UK jsou provozovány dva systémy Moodle:


Moodle UK pro výuku 1 a Moodle UK pro výuku 2. Obě verze Moodle pro výuku jsou využívány výlučně pro bezplatnou elektronickou výuku na UK.


Vstup do Moodle UK pro výuku 1

Vstup do Moodle UK pro výuku 2

Moodle UK – další vzdělávání (3)

Pro provozování kurzů dalšího vzdělávání slouží systém Moodle UK – další vzdělávání. Pokud jsou kurzy provozují učitelé UK bezplatně, je jejich provoz bezplatný. Pouze v případě zpoplatnění kurzu pro účastníky je i provoz zpoplatněn a cena se řídí Ceníkem pro komerční využití Moodle.

Vstup do Moodle UK – další vzdělávání

Moodle UK – hostování kurzů (4)

Systém Moodle UK – hostování kurzů je určen pro provozování kurzů jednak pořádaných univerzitou nebo vyučujícími z UK pro subjekty mimo UK, nebo pro kurzy jiných institucí. Pro provozování kurzů v systému Moodle UK – hostování kurzů platí Ceník pro komerční využití Moodle.

Vstup do Moodle UK – hostování kurzů

Moodle – Mefanet (5)

Poslední systém, Moodle – Mefanet, slouží pro kurzy lékařských fakult ČR a SR, zejména pro tvorbu meziuniverzitních kurzů.

Vstup do Moodle – Mefanet

Založení kurzů v Moodle

Moodle UK pro výuku

O bezplatné založení a provoz kurzu v systému Moodle UK pro výuku mohou žádat pouze učitelé a studenti doktorského studia UK. V případě zájmu o založení kurzu v tomto systému vyplňte a odešlete elektronickou žádost, na základě které bude kurz nejpozději do 48 hodin vytvořen.

Žádost o založení kurzu

Moodle UK – další vzdělávání

V případě zájmu o provoz kurzu v tomto systému vyplňte a odešlete elektronickou žádost, na základě které bude kurz zpravidla do 48 hodin vytvořen.

Žádost o založení kurzu Moodle UK – další vzdělávání.

Moodle UK – hostování kurzů

V případě zájmu o provoz kurzu v tomto systému se obraťte .

Moodle – Mefanet

V případě zájmu o provoz kurzu v tomto systému vyplňte a odešlete elektronickou žádost, na základě které bude zpravidla do 48 hodin kurz vytvořen.

Žádost o založení kurzu Moodle – Mefanet

Technické požadavky na využívání systému Moodle

Pro provoz systému na straně uživatelů je potřebný pouze standardní internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox apod.).

Přihlášení do systémů Moodle

Pro přihlášení do systémů Moodle pro výuku, další vzdělávání, Mefanet je třeba použít přihlašovací údaje, uživatelské jméno a heslo, z Centrální autentizační služby UK (CAS), kterým se ověřuje příslušnost uživatele k UK. Přihlášení prostřednictvím CAS současně uživatelům umožňuje používat pro přístup do Moodle stejné přihlašovací údaje jako pro ostatní aplikace Informačního systému UK. Pro přihlášení do Moodle UK je nutné mít v CAS zadanou platnou e-mailovou adresu, kterou lze upravovat v profilu uživatele po přihlášení do CAS.

Uživatelé Moodle – Mefanet mimo UK se hlásí svými lokálními přihlašovacími údaji pomocí služby Shibboleth.

Pro přihlášení do systému Moodle – hostování kurzů je nutno vytvořit si účet pomocí registračního formuláře systému Moodle – hostování kurzů.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám