MSCA na UK

EUROLEISH.NET

Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se v rámci podprogramu MSCA Innovative Training Networks zapojila do projektu EUROLEISH.NET. Jedná se o celoevropský projekt zabývající se výzkumem leishmaniózy, parazitárního onemocnění přenášeného krevsajícím hmyzem.

Cílem projektu je vychovat nové vědce zabývající se touto nebezpečnou infekcí, která postihuje i země jižní Evropy. V mezinárodním výběrovém řízení bude vybráno 15 doktorandů, kteří získají zcela mimořádné finanční ohodnocení a na dobu tří let se stanou členy týmů v nejkvalitnějších evropských laboratořích zabývajících se touto problematikou.


BIG4

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy se v rámci podprogramu MSCA Innovative Training Networks zapojila do projektu BIG4. Jedná se o celoevropský projekt zabývající se systematickou entomologií. V projektu jsou zapojeny jak špičkové vědecké instituce, tak obchodní společnosti.

Cílem projektu je vychovat nové vědce zabývající se touto tématikou. V mezinárodním výběrovém řízení bude vybráno několik doktorandů, kteří získají zcela mimořádné finanční ohodnocení a na dobu tří let se stanou členy týmů v nejkvalitnějších evropských institucích. Více o projektu naleznete v příloze.


DISTRO

Matematicko-fyzikální fakulta se prostřednitcvím své Skupiny počítačové grafiky zapojila do mezinárodního projektu MSCA Innovative Training Networks s názvem DISTRO.

Cílem projektu je umožnit uživatelům jednoduše zachytit skutečné objekty, sdílet je na internetu, přizpůsobit je jednoduchými nástroji a opět je fyzicky vyrobit. Projekt se zabývá výzkumem oblastí: zachycení geometrie a vzhledu materiálů, společné editování, vizualizace a fyzické zhotovení.

V konsorciu projektu DISTRO je 8 výzkumných organizací a 6 firemních partnerů z celé Evropy. V rámci projektu bude zaměstnáno 15 studentů doktorského studia – dva z nich na Univerzitě Karlově. Projekt začal v lednu 2015 a končí v prosinci 2018. Více informací naleznete na webové stránce projektu.

Poslední změna: 10. únor 2015 12:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám